Jak przetwarzać dane osobowe pracowników

Aby działanie pracodawcy polegające na wykorzystaniu zdjęcia pracownika było zgodne z prawem, wskazane jest pozyskanie na to jego zgody. Jednak nie można uznawać jego akceptacji za jedyną podstawę takiego działania
Po publikacji artykułu Tomasza Pozańskiego „Pracownik to nie darmowa modelka” („Prawo i Praktyka” z 25 czerwca 2012 r.) generalny inspektor ochrony danych (GIODO) nadesłał następujące wyjaśnienia. Co do zasady przesłanki umożliwiające przetwarzanie danych osobowych wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm., dalej ustawa) są równoprawne i każda z nich ma charakter autonomiczny oraz rozłączny. Oznacza to, że spełnienie jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. Żadna z nich nie jest uważana za główną, w odróżnieniu od niektórych innych systemów prawnych w Europie (np. Hiszpanii, gdzie taką szczególną pozycję ma zgoda osoby, której dane dotyczą). Kiedy wolno Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, ch...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL