Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Jak ustrzec dziecko przed narkotykami

AFP
Bliskoœć, zrozumienie, zainteresowanie rodzica to najlepsze zabezpieczenie przed narkotykami - twierdzš specjaliœci leczšcy uzależnienia
Wakacyjne wyjazdy, swoboda, brak czujnego spojrzenia rodziców - to czas, kiedy więcej młodych ludzi sięga po narkotyki. Z ciekawoœci, bo kolega podsunšł, żeby lepiej się bawić. Jak rozpoznać zagrożenie, i w porę uchwycić chwilę, gdy z dzieckiem zaczyna dziać się coœ złego? Nie jest to łatwe. Ale warto pamiętać o kilku zasadach. Nie ma jednego zestawu objawów, które by pozwoliły rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki.
- Wszystko zależy od tego, jaka to substancja, ile dziecko ma lat, jak często jš zażywa. - mówi Jolanta Łazuga-Koczurowska, szefowa Monaru. - Na rynku jest bardzo wiele różnych substancji psychoaktywnych, których działania do końca nie znamy. Objawy po ich zażyciu sš tak różnorodne, że trudno wymienić jakieœ konkretne jako jedyne charakterystyczne. I to jest najbardziej niebezpieczne - mówi Łazuga-Koczurowska. Rodzic musi obserwować nie tylko zachowanie dziecka, ale też jego otoczenia. Przekonała się o tym matka Bartka, który był oczkiem w głowie rodziców. Po przeprowadzce do Warszawy chłopak trafił w nowe œrodowisko. W liceum zaczšł się zmieniać. - Zrobił się jakiœ milczšcy. Zamykał się u siebie, znikał z domu. Mówił, że wróci za pół godziny, wracał po kilku. Pytany gdzie był, wpadał w złoœć. Kiedyœ grzeczny, zmienił się nie do poznania - opowiada matka. Miał nowych kolegów: w skórzanych kurtkach, ogolonych na łyso. - Kiedy człowiek wchodzi w œwiat œrodków zmieniajšcych œwiadomoœć, zwykle zmienia też œrodowisko, dobiera ludzi, którzy się zachowujš w podobny sposób - tłumaczy Adam Nyk, psychoterapeuta uzależnień. - Jeœli dziecko inaczej się zachowuje, inaczej reaguje niż dotšd, może być to dojrzewanie, ale też zachowanie wynikajšce z przyczyn chemicznych. - Bartek opuœcił się w nauce, nie mógł się skoncentrować. Chciał wcišż pieniędzy: na dyskotekę, randkę - mówi matka. Pieniędzy na narkotyki potrzeba coraz więcej, bo dawki z biegiem czasu stajš się większe. - W różny sposób młody człowiek usiłuje je znaleŸć: sprzedaje płyty, dziewczynki się prostytuujš. Coraz więcej czasu nastolatek poœwięca na bycie z kolegami, znika na dłużej z domu, wraca poirytowany. Rodzice mówiš: on za dużo imprezuje - twierdzi Łazuga-Koczurowska. Na poczštku nie ma objawów fizycznych, pojawiajš się póŸniej i trudno je ukryć. Z dyskoteki Bartek wracał dziwnie pobudzony i niespokojny. - Jedne narkotyki dajš stan otępienia, inne euforii. Amfetamina pobudza, heroina działa odwrotnie - tłumaczy Nyk. - Objawy fizyczne sš różne w zależnoœci od tego, co kto zażywa, jak często, w jakiej iloœci, ile ma lat. Nie ograniczałabym się do patrzenia tylko na to, jak ktoœ wyglšda: sprawdzanie oczu, Ÿrenic. Trzeba przyglšdać się dzieciom, jak się zachowujš, jaki majš apetyt, jak œpiš, gdzie idš i o której wracajš - mówi szefowa Monaru. I zaznacza: nastolatek zaniedbuje naukę, jego zainteresowania ulegajš osłabieniu. Zmienia się wyglšd zewnętrzny. Mniej o siebie dba, czasami ubiera się inaczej, widać jakieœ elementy stroju subkulturowego, którego wczeœniej nie było. W pokoju może ukrywać akcesoria potrzebne mu do zażywania narkotyków. Bartek w nocy nie mógł spać, w dzień był niespokojny. - Raz serce waliło mu jak młot, więc wezwaliœmy lekarza i on otworzył nam oczy - mówi matka. Po długiej rozmowie przyznał, że bierze: amfetaminę, i esctasy. Zaczšł terapię. - O uzależnieniu jako chorobie, mówimy wtedy, kiedy kilka objawów występuje równoczeœnie przez okreœlony czas - mówi Łazuga-Koczurowska. - Np. osoba zwiększa dawkę, której potrzebuje - kiedyœ wystarczył jeden skręt, teraz pięć, wszystkie jej myœli kršżš wokół narkotyku, po zaprzestaniu brania pojawiajš się objawy odstawienne. Najbardziej rozpowszechnione dziœ narkotyki to marihuana, amfetamina i tzw. narkotyki klubowe - ecstasy. - Czasy opiatów się kończš, młodzież częœciej eksperymentuje, łšczy narkotyki z alkoholem - mówi Nyk. Marihuana i haszysz wywołujš euforię, poczucie odprężenia. Objawy to m.in. wrażliwoœć na œwiatło i dŸwięk, napady œmiechu. Długie branie zaburza ocenę sytuacji. Charakterystyczne: słodkawa woń oddechu, ubrania. Amfetamina daje m.in. przypływ energii, poczucie mocy, wzmożonš aktywnoœć, ale też bezsennoœć. Słowotok, rozszerzone Ÿrenice. Po zażyciu ecstasy jest wzmożona pobudliwoœć, poczucie siły, zgrzytanie zębami. Jak ustrzec dziecko? - Najważniejsza jest relacja i więŸ z dzieckiem. Rodzic nastawiony tylko na kontrolę, nie ma szans na życzliwš, szczerš i otwartš rozmowę - mówi Bogusława Bukowska, wicedyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. - Badania pokazujš, że nawet jak młody człowiek eksperymentuje, ale w domu jest dobra atmosfera, to weŸmie raz czy dwa, ale nie brnie w cišgłe czy długotrwałe używanie. Gdy dom jest konfliktogenny, dziecko nie ma oparcia, nie powie rodzicom o kłopotach, to jest o wiele większe prawdopodobieństwo problemowego zażywania narkotyków. - Ważne, by rodzice, którzy zauważš, że ich dziecko zachowuje się inaczej i nie rozumiejš tej zmiany, szybko skontaktowali się ze specjalistš w poradni uzależnień i spytali o radę. Można to zrobić telefonicznie, internetowo lub osobiœcie. Ważne, by z dziećmi rozmawiać, wiedzieć, co lubiš, jakie majš problemy. Bliskoœć, zrozumienie i zainteresowanie to najlepsze zabezpieczenie przed narkotykami - mówi Łazuga-Koczurowska. Warto mówić, aby unikali korzystania z propozycji osób nieznanych i spożywania różnych napojów, które zostały otwarte itd. Mšdra rodzicielska kontrola ma tu duże znaczenie. Rady można zasięgnšć bezpłatnie w Poradni Internetowej (www.narkomania.org.pl), zadzwonić na telefon zaufania (801 199 990) lub pójœć np. do placówki Monaru.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL