Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Wielkie sprzštanie Tatr

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Blisko tysišc wolontariuszy wyruszyło w Tatry, aby wzišć udział wwielkim sprzštaniu gór. Akcja ma rozbudzić œwiadomoœć ekologicznš turystów
Wolontariusze z całej Polski, wyposażeni w specjalne plecaki i biodegradowalne worki na œmieci, wejdš na wszystkie 129 szczytów polskich Tatr dopuszczonych do ruchu turystycznego. Będš też we wszystkich tatrzańskich Dolinach. "Jest to przede wszystkim akcja edukacyjna. Zbieranie œmieci jest pretekstem do tego, żeby się spotkać, pokazać problem i zachęcić innych" do sprzštania po sobie - powiedział główny organizator oraz twórca akcji Albin Marciniak, prowadzšcy Klub Podróżników "Œródziemie". Szymon Ziobrowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego zaznaczył, że Tary sš sprzštane na bieżšco przez wynajęte firmy, mimo to tę akcję uważa za niezwykle potrzebnš - ma ona pobudzić œwiadomoœć ekologicznš turystów. "Ze œwiadomoœciš ekologicznš wœród turystów jest bardzo różnie. Jest zadziwiajšce, że idšc w jedyne w Polsce góry typu alpejskiego, turyœci nie wstydzš się pozostawiania butelek, puszek czy papierów po kanapkach" - mówił.
Podkreœlił też, że œmieci mogš być groŸne dla żyjšcych w Tatrach zwierzšt. Resztki jedzenia przycišgajš zwierzęta m.in. niedŸwiedzie, które wabione zapachami zmieniajš swoje nawyki żywieniowe. Z tego m.in. powodu - jak wyjaœnił - na terenie TPN nie ma koszy na œmieci. Poza tym zwierzęta, w poszukiwaniu pożywienia, mogłyby je rozgrzebywać; œmietnik byłby też zachętš dla dzikich zwierzšt do żerowania w pobliżu szlaków turystycznych. Częœć wolontariuszy bioršcych udział w sobotniej akcji sprzštania Tatr wyruszyło w góry już w pištek; spędzili noc w schroniskach, by wejœć na szczyty o œwicie. Jednš z grup sprzštajšcych Tatry sš dzieci z Katowic. "W planie mamy sprzštnie Doliny Roztoki i wejœcie do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Chcemy posprzštać okolicę wodospadu Wielka Siklawa" - powiedziała przed wyjœciem w góry przewodniczka grupy Klaudia Tasz. W akcji biorš też udział podopieczni stowarzyszenia "Siemacha", których w góry prowadzi ambasador i sponsor akcji, motocyklista rajdowy Rafał Sonik. Tatry sprzštajš wychowankowie domów dziecka oraz żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Do akcji przyłšczył się marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i burmistrz Zakopanego. Ambasadorami największego sprzštania Tatr w historii - jak akcję okreœlajš jej organizatorzy - sš także Leszek Cichy, pierwszy zimowy zdobywca Mount Everest oraz artyœci: Sebastian Karpiel Bułecka, Bogusław Linda oraz Lidia Popiel. Na potrzeby akcji, w centrum Zakopanego na Równi Krupowej powstał obóz namiotowy, z którego korzystajš wszyscy sprzštajšcy Tatry. W miasteczku namiotowym w niedzielę zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Również na niedzielę w tym miejscu zaplanowano finał akcji i rozdanie nagród w towarzyszšcym konkursie fotograficznym na "najpiękniejszš górę". W przyszłym roku akcja ma być powtórzona wspólnie ze stronš słowackš Tatr - zapowiadajš organizatorzy. Według władz TPN statystycznie tysišc turystów zostawia nawet metr szeœcienny œmieci. Jeżeli w Tatry w sierpniu wchodzi do 30 tys. osób, to pozostawiajš oni 30 metrów szeœciennych œmieci. TPN, w przyszłoœci, zamierza całkowicie zmienić formę sprzštania gór, powierzajšc to zadanie wolontariuszom. Rejon Doliny Koœcieliskiej, Kasprowego Wierchu i Morskiego Oka już jest regularnie przez nich sprzštany.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL