Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Złe emocje w pracy - jak sobie z nimi radzić?

Złe emocje
Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Plotki, podlizywanie się przełożonym, udawanie kogoœ, kim się nie jest – pracownicy zazwyczaj nie potrafiš przejœć obojętnie wobec takich zachowań. Jak sobie radzić ze złymi emocjami w pracy?
Naszš największš bolšczkš w kontekœcie pracy nie jest bynajmniej nadmiar zadań do wykonania. Okazuje się, że w zły nastrój wprawiajš nas raczej relacje w zespole. Najbardziej znienawidzonš postawš jest podlizywanie się szefostwu – wskazało na niš 30 proc. ankietowanych w sondzie serwisu Ekonomia24.pl. Denerwuje nas również niewłaœciwe podejœcie przełożonych do pracowników – np. wyładowywanie złoœci na podwładnych, zastraszanie, wyœmiewanie czy oczernianie (również 30 proc. odpowiedzi). Problemem wielu firm sš też pozoranci – osoby, które doskonale odgrywajš wygodne dla siebie role. Potrafiš robić wokół siebie dużo szumu, snuć opowieœci o wspaniałych osišgnięciach, w rzeczywistoœci nic nie robišc i często obcišżajšc zespół dodatkowš pracš. Pozoranctwo jako najbardziej irytujšcš postawę uznało 22 proc. respondentów.
Paradoksalnie w znacznie mniejszym stopniu denerwuje nas tracenie czasu na głupoty i plotki (11 proc. odpowiedzi) oraz zbyt wiele zadań do wykonania (7 proc.).

Jak radzić sobie ze złymi emocjami w pracy?

O nieocenionej roli lidera tym w zakresie opowiada Malwina Użarowska, coach i ekspert od strategii komunikacji. Rz: Dlaczego w pracy towarzyszš nam złe emocje? Malwina Użarowska: W dni powszednie spędzamy w pracy około połowę aktywnego czasu. Przez pięć dni w tygodniu w naszym życiu obecni sš obcy ludzie - zdarza się, że widzimy ich częœciej niż członków najbliższej rodziny. Nasila się zjawisko facylitacji społecznej, czyli napięcia spowodowanego bliskš obecnoœciš innych osób. Jesteœmy obserwowani, oceniani, a często również odrzucani. By przetrwać w takim napięciu, budujemy sojusze z innymi osobami - w grupie bowiem raŸniej się znosi presję społecznš, a także przeciwstawia się innym. Czy musimy przejmować się innymi? Nie musimy, dopóki, dopóty pewne emocje nie sš silne, gdy mobilizujš do osišgania lepszych celów. Niestety zbyt często liderzy nie mogšc poradzić sobie z napięciami w zespole  udajš, że one nie istniejš. Grupa zaczyna wówczas zaprowadzać porzšdki po swojemu i energia często zostaje ukierunkowana na polepszanie własnego statusu poszczególnych osób, a nie na wykonywanie pracy i rozwój firmy. Jeœli silnych emocji nie można wyprzeć, jak sobie z nimi radzić? Z punktu widzenia lidera ważne jest, by zachęcać i motywować zespół do otwartego wyrażania opinii, a także nauczyć pracowników trudnej sztuki rozwišzywania konfliktów, zamiast zamiatania ich pod dywan. Sztuczna harmonia jest bowiem zwykle ciszš przed burzš. Ognistym temperamentom należy pozwolić upuœcić energię w twórczym rozwišzywaniu problemów. Tacy ludzie zwykle sš głosem zespołu i odczuwajš koniecznoœć wydobycia z siebie tego głosu. Jeœli nie da się im możliwoœci działania, zrobiš to przy kawie wœród swoich sprzymierzeńców. Lider musi umieć konfrontować się z napięciami w zespole, w przeciwnym razie wzmogš się plotki, pozoranctwo, lizusostwo, czyli wszystko, czego nie lubimy. Z punktu widzenia pracownika bardzo istotny jest rozwój własnej asertywnoœci. Możliwoœć wyrażania swojej opinii bez stresu czyni nas odporniejszymi na potyczki plemienne. Asertywnoœć to nie tylko umiejętnoœć odmawiania, to również powstrzymywanie się od manipulacji otoczeniem, od plotek i tworzenia ukrytych nurtów, sojuszy. Osoba cenišca siebie nie ukrywa swoich odczuć za plecami znajomych z pracy. Czy istniejš pozytywne strony złych emocji? "Złe" emocje w rękach doœwiadczonego lidera zmieniajš się w motywację, zdrowš rywalizację i indywidualne spojrzenie na członków zespołu. Majš one wartoœć diagnostycznš, ale tylko wówczas, gdy podejmuje się działania transformujšce i obniżajšce nadmierny stres. Zaniedbane natomiast utrwalajš się tworzšc toksyczny system, co często skutkuje obniżeniem jakoœci pracy, rotacjš pracowników, a nawet pogorszeniem wizerunku firmy.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL