Ochrona przedemerytalna: cztery lata przed emeryturą ochrona etatu

ROL
Na finiszu kariery zawodowej pracownicy przez cztery lata mogą być niemal pewni, że nie zostaną pozbawieni etatu. Od 2013 roku gwarancja ich zatrudnienia czasowo się wydłuży. Maksymalnie nawet o 16 miesięcy
Ochronę przedemerytalną reguluje art. 39 kodeksu pracy. To on stanowi, że pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia podwładnemu, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pod warunkiem że z jego osiągnięciem uzyska prawo do emerytury. Kto pod parasolem W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Czteroletnia ochrona przed zwolnieniem rozpoczyna się odpowiednio po ukończeniu 56 i 61 lat. Gwarancję etatu na cztery lata przed finiszem kariery zapewnia także tzw. obniżony wiek emerytalny, który jest „normalnym” wiekiem emerytalnym dla niektórych grup zawodowych np. górników, kolejarzy, nauczycieli czy innych osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ten o pięć lat niższy od powszechnego wiek emerytalny u zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest dla nich zwykłym us...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL