Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Studenci chcš nagrywać egzaminy

Parlament Studentów zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pytaniem, czy studenci mogš nagrywać egzaminy.
Nagranie miałoby pomagać w rozstrzygnięciu przed komisjš odwoławczš, czy ktoœ nie zdał z powodu nieprzygotowania, czy też było to zamierzonym celem odpytujšcego, by jak najwięcej osób powtarzało odpłatnie semestr lub podchodziło do odpłatnych egzaminów poprawkowych . „W sytuacji narastajšcej fali skarg od studentów, podejrzewajšcych, że ich ocena na egzaminie to wynik bardziej potrzeb finansowych uczelni, a mniej ich wiedzy, rejestrowanie egzaminu stanowić może dla studenta jedyny dowód jego faktycznego przebiegu” – argumentujš studenci. Twierdzš, że odpytywanie ich przez profesorów mogłoby być rejestrowane tak samo jak egzaminy na prawo jazdy. – Prawo o szkolnictwie wyższym dopuszcza pobieranie dodatkowych opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalajšcych wyników w nauce – mówi Marcin Chałupka, specjalista prawa o szkolnictwie wyższym. – Wydaje się to oczywiste i uzasadnione. Nie możemy jednak zapominać, że mogš się rodzić wštpliwoœci, czy porażka studenta na egzaminie wynika jedynie z braku wiedzy czy może z deficytu finansów uczelni – przyznaje. – Egzamin postrzegany jest wtedy już nie jako dyskusja o stanie wiedzy studenta, lecz jak pole walki o jego kieszeń.
– Czasami też wykładowca przy wystawianiu oceny kieruje się sympatiami lub antypatiami i to decyduje o zaliczeniu lub nie danego przedmiotu – dodaje Leszek Cieœla, przewodniczšcy parlamentu. Twierdzi, że już się zdarza, iż studenci wchodzš na egzamin ze sprzętem nagrywajšcym. – Znam przypadki, kiedy za próbę nagrania groziło studentowi wyrzucenie z uczelni. Jasne stanowisko w tej sprawie rozwišzałoby wiele problemów, z którymi zgłaszajš się do nas studenci. O rozstrzygnięcie do resortu pierwszy raz parlament zwrócił się rok temu. Nie dostał odpowiedzi. Ponowił pytania: czy uczelnia może zabronić wniesienia sprzętu nagrywajšcego, czy można rejestrować przebieg egzaminu bez wiedzy egzaminujšcego. Wczoraj nikt w ministerstwie nie potrafił „Rz” odpowiedzieć, jakie będzie oficjalne stanowisko resortu. Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy SGGW, nie widzi problemu, by dać studentom możliwoœć nagrywania.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL