Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Spadki i darowizny

Koniec z groźnymi testamentami ustnymi

W praktyce wciąż występują przypadki podejmowania prób fałszowania testamentów ustnych
www.sxc.hu
Z Kodeksu cywilnego ma zniknąć możliwość składania ostatniej woli ustnie w obecności trzech świadków
Na problem wynikający z art. 952 § 1 Kodeksu cywilnego zwrócił uwagę w swojej interpelacji poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brezja. Przepis ten przewiduje, iż w przypadku gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, albo gdy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy obecności trzech świadków. Tymczasem zdaniem posła takie rozwiązanie umożliwia sfałszowanie ostatniej woli zmarłego. „Może dojść do sytuacji, w której osoby zainteresowane otrzymaniem spadku, powołują trzech świadków, którzy poświadczają nieprawdę na ich korzyść, albo nawet wyszukują samotne osoby i tworzą fikcyjny testament" – zauważa Krzysztof Brezja, i pyta czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje w najbliższym czasie nowelizację Kodeksu cywilnego, która wyeliminowałaby lub ograniczyłaby przepadki fałszowania testamentów ustnych. W odpowiedzi na to pytanie posła wiceminister sprawiedliwości Grzegorz Wałejko zapowiedział, iż przewiduje się całkowite wyłączenie tej formy testowania w nowym Kodeksie cywilnym, nad którego projektem prace legislacyjne prowadzi działająca przy ministrze sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego.
Wałejko stwierdził, iż pomimo tego, że przepisy dotyczące ustnej formy testowania regulują w sposób dość restrykcyjny przesłanki ważności i skuteczności tego oświadczenia woli, a także niezależnie od utrwalonego już stanowiska judykatury nakazującego konieczność szczególnie wnikliwego badania, czy w konkretnym wypadku przesłanki te zostały zachowane, w praktyce wciąż występują przypadki podejmowania prób fałszowania tego rodzaju testamentów. Ministerstwo Sprawiedliwości co prawda nie posiada informacji na temat skali tego zjawiska (sprawy te nie podlegają odrębnej symbolizacji i wykazowi w sporządzanych przez sądy formularzach statystycznych), jednakże m.in. z uwagi na stwierdzenie występowania takich przypadków, a także mając na względzie daleko idące skutki, jakie ustawodawca wiąże z rozrządzeniem testamentowym resort przewiduje całkowite wyłączenie tej formy testowania.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL