Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Władza nacjonalizuje na potęgę

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Skarb Państwa sprzedawał jeziora prywatnym osobom. Okazało się, że obowišzujšce przepisy mu na to nie pozwalały
Przed Sšdem Okręgowym w Gdańsku zapadnie dzisiaj ważny wyrok. Właœciciel jeziora może je stracić z powodu przepisów z 1962 r. Przegrał już sprawę w pierwszej instancji. Stanisław Kołata, przedsiębiorca z Wybrzeża, kupił 16-hektarowe jezioro Stacinko na Kaszubach od prywatnego właœciciela w 2000 r. Chciał tam zbudować obiekt rekreacyjny. Kiedy po skargach letników, z którymi miał konflikty, sprawa trafiła do sšdu, okazało się, że akwen nie należy do niego. Stało się tak na mocy prawa wodnego z 1962 r., które stanowi, że jezioro o charakterze przepływowym – tzn. takie, z którego wypływa bšdŸ do którego wpływa woda – nie może być w rękach prywatnych, tylko z definicji należy do Skarbu Państwa. Nowelizacje prawa, w tym zmiana z 2001 r., tę zasadę potwierdziły. Wywłaszczanym właœcicielom nie przysługujš odszkodowania. – To ja figuruję jako właœciciel w księdze wieczystej. Jak mogš nadal obowišzywać przepisy z czasów głębokiej komuny? – denerwuje się Kołata.
W dodatku prawo wodne nie precyzuje dokładnie, kiedy jezioro ma charakter przepływowy – twierdzš prawnicy. A więc, by je za takie uznać, wystarczy mała strużka wypływajšca ze zbiornika po roztopach. Ocena należy zwykle do hydrologa. A biegli czasem zmieniajš zdanie. Jak w przypadku jeziora Stacinko. Poprzedni właœciciel kupił je w 1989 r. od naczelnika gminy Sulęczyno jako jezioro stojšce. – Jeziora w podobny sposób traci co najmniej kilkaset osób. Wiele z nich dopiero w ostatnich latach dowiedziało się, że zbiorniki do nich nie należš – mówi Jakub Sznajder, prawnik z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Także ci, którzy posiadali zbiorniki od pokoleń. Jak Elżbieta Struk z Tczewa, była już właœcicielka niemal 40-hektarowego Jeziora Wielkiego, które kupił jej pradziadek. – Urzędnicy wystšpili jednak o tzw. uzgodnienie ksišg wieczystych. Sšd w WšbrzeŸnie uznał, że jezioro należy do Skarbu Państwa. Nie pomogli eksperci, którzy twierdzili, że jezioro nie jest przepływowe – opowiada jej córka Jolanta Mateew. W sprawie jeziora Pręgożyno, należšcego do Mieczysława Bronka, trwa postępowanie administracyjne. – Dostałem jezioro w spadku. Zbiornik jest w rodzinie od dziesištków lat. Teraz starosta kartuski upomniał się o nie w imieniu Skarbu Państwa. Odwołałem się, ale obawiam się, że jezioro stracimy – mówi Mieczysław Bronk, który żyje z agroturystyki. Także w sprawie Jeziora Wielkiego z gminy Œwiecie trwa postępowanie administracyjne. Anita Suchomska, której rodzina kupiła je w 1982 r., w lutym 2012 r. dowiedziała się od œwieckiego starostwa, iż jezioro należy do Skarbu Państwa. – Najbardziej boli, że nie przysługuje nam odszkodowanie – mówi. – Nawišzuję kontakty z innymi poszkodowanymi. Razem upomnimy się o jeziora. Dlaczego państwo zainteresowało się sprawš własnoœci jezior tak póŸno? Dopiero w 2007 r. weszła w życie ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własnoœci nieruchomoœci Skarbu Państwa oraz jednostek samorzšdu terytorialnego. Zobowišzała urzędników do porzšdkowania ksišg na ich terenie. – Mamy do czynienia z grabieżš własnoœci. Ponieważ jeziora zabierane sš bez odszkodowania i wcale nie na istotny cel publiczny, przepisy prawa wodnego sš sprzeczne z konstytucjš – uważa mecenas Roman Nowosielski, który prowadził kilka takich spraw. Właœciciele przed sšdem przegrali. Jak ocenia, odbieranie jezior nie ma też gospodarczego sensu dla państwa. Według adwokata trzeba zaskarżyć prawo wodne do Trybunału Konstytucyjnego. Przyda się też nacisk poszkodowanych na polityków, by ustawę zmienić – twierdzi. W 2009 r. Sšd Najwyższy stwierdził, że nie jest potrzebny wyrok sšdu, by uznać, iż to Skarb Państwa powinien figurować w księdze wieczystej. Własnoœć najczęœciej tracš osoby, które kupowały jeziora od Skarbu Państwa. I dopiero dzisiaj okazuje się, że ten z powodu przepisów z 1962 r. nie miał prawa ich sprzedawać. – Państwo zachowuje się jak oszust. To tak jakby kupić kolumnę Zygmunta – mówi Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha. – Oczywiœcie, można powiedzieć, że jestem głupi, że jš kupiłem, ale to nie zmienia faktu, że sprzedano mi jš w złej wierze. A reprezentanci państwa, sprzedajšc takie jeziora, najwyraŸniej wiedzieli, że transakcja jest bezskuteczna. Stanisław Kołata mówi, że jeœli straci jezioro, to nie skończy budowy obiektów służšcych turystyce zdrowotnej wokół niego. – Nie mam gwarancji, że dostanę pozwolenie na korzystanie z tego jeziora dla celów komercyjnych. Zarybiam je węgorzami. Jeœli jezioro nie będzie moje, kłusownicy szybko je wyłowiš – mówi i zapowiada: – Nie zrezygnuję z walki, choćbym miał pójœć do Strasburga. Jakub Sznajder w imieniu właœcicieli jezior poprosił o pomoc Helsińskš Fundację Praw Człowieka. – Analizujemy możliwoœć wystšpienia do Trybunału w Strasburgu. Nie ma jednak gwarancji, iż ten uzna, że doszło do naruszenia prawa własnoœci chronionego przez Europejskš Konwencję Praw Człowieka – mówi Michał Chylak. – Wydaje się, że skuteczne byłoby wniesienie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego i zakwestionowanie niejasnej definicji jeziora przepływowego – proponuje. Do Trybunału Konstytucyjnego może wystšpić każda ze stron postępowania sšdowego, także właœciciel jeziora. Kilku z nich szukało już wsparcia u rzecznika praw obywatelskich. Ten interweniował w 2009 r. u ministra œrodowiska, ale bez efektów. Rzecznik mógłby jednak zakwestionować przepisy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na to liczš dziœ poszkodowani. – Trzeba też zainteresować zmianš prawa polityków – twierdzi mecenas Nowosielski. Pomoc obiecuje Stanisław Lamczyk, poseł PO z Kaszub, do którego zwracajš się właœciciele jezior. – Moim zdaniem konieczna byłaby ustawa reprywatyzacyjna – mówi natomiast Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa. A przyjęcie tej ustawy nie udało się od 1989 r.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL