Historia

Świątynia salomona - rekonstrukcja po tysiącleciach

Rzeczpospolita
Rekonstrukcja wyglądu Świątyni Salomona jest możliwa jedynie na podstawie opisów biblijnych, dość wprawdzie szczegółowych, lecz niepewnych w zakresie użytych terminów architektonicznych.
1. Miejsce Najświętsze, w którym znajdowała się Arka Przymierza oraz 4,5-metrowe posągi cherubinów 2. Ołtarz ofiarny z charakterystycznymi narożnikami 3. Odlane z brązu kolumny o imionach Jakin i Boaz
4. Brązowy zbiornik na wodę, tzw. morze
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL