Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Obama wykonał kawał dobrej roboty

ROL
Wpadki prezydenta USA mówišcego o „polskim obozie œmierci" nie da się usprawiedliwić. Ale istnieje duża szansa, że będzie to moment zwrotny w historii tego wyrażenia
Rację majš ci, którzy podkreœlajš, że wpadka prezydenta USA œwiadczy Ÿle o nim samym i o tych, którzy pisali mu wystšpienie. Niestety, w obecnej administracji w Białym Domu nie ma – jak to było w poprzednich administracjach - wielu ludzi, którzy znajš Polskę i sš czuli na polskie sprawy. Za wpadkę prezydenta przeprosił już rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Być może zrobi to sam prezydent, ale nie oczekiwałbym tego z zapartym tchem. Byłby to bardzo rzadki wypadek w historii nie tylko USA – głowy państw z zasady osobiœcie za nic nie przepraszajš. Debata o „polskich obozach œmierci" trwa od lat. Jej Ÿródeł trzeba szukać w fatalnym wizerunku Polaków panujšcym dobrze od ponad stu lat w USA. Ten wizerunek się stanowczo od mniej więcej dekady poprawia – dzięki naszemu zaangażowaniu u boku USA w kampanii antyterrorystycznej, dzięki wejœciu do NATO i UE, dzięki naszemu sukcesowi gospodarczemu.
Tę poprawę wizerunku widzi każdy, kto zna Amerykę. Tzw. Polish jokes nie sš już dziœ spotykane w amerykańskich mediach, choć oczywiœcie jeszcze się zdarzajš. Zresztš w Polsce też jakoœ zniknęły, przynajmniej z publicznego obiegu, tak niegdyœ popularne dowcipy o Rosjanach. Wpadka Obamy jest doœć szeroko opisywana nie tylko w mediach amerykańskich. Dzięki temu sama sprawa „polskich obozów" zostanie nagłoœniona. I bardzo dobrze. Jedna wypowiedŸ Obamy i reakcja na niš zdziała więcej dobrego, niż sto listów protestacyjnych polskiego MSZ do gazet i stacji telewizyjnych. Nie róbmy jednak z tego wydarzenia katastrofy. Nie popadajmy w histerię. A przede wszystkim – skoro żšdamy od prezydenta USA zachowania z klasš, sami jš zachowajmy. Ryszard Czarnecki opisujšc prezydenta USA jako nieuka i ignoranta po raz kolejny pokazuje oczywiœcie, że na dyplomatę nadaje się jak „Staruch" na prezesa PZPN. Powinien też przy okazji pamiętać, że czołowym politykom i w jego partii zdarzały się błędy i wpadki.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL