Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Komorowski napisał list do Obamy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Prezydent Bronisław Komorowski skierował list do prezydenta USA Baracka Obamy w zwišzku z jego wypowiedziš, w której użył okreœlenia "polski obóz œmierci" - poinformowała szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek.
Premier Donald Tusk powiedział, że słowa prezydenta USA Baracka Obamy o "polskim obozie œmierci" dotknęły wszystkich Polaków. - Nie możemy akceptować tego typu słów nawet, jeœli wypowiada je przywódca zaprzyjaŸnionego z nami mocarstwa - oœwiadczył Tusk.

Oczekiwania wobec przyjaciół

- Zawsze reagujemy w taki sam sposób wtedy, kiedy ignorancja, niewiedza, zła wola doprowadzajš do takiego wypaczania historii - szczególnie dotkliwego dla nas, tu w Polsce, w kraju, który wycierpiał, jak żaden inny w Europie w czasie II wojny œwiatowej - to dla Polski (...) sprawa, obok której nie możemy przejœć obojętnie - zaznaczył Tusk. - Tu w Polsce nie możemy akceptować tego typu słów nawet, jeœli wypowiada je przywódca zaprzyjaŸnionego z nami mocarstwa - podkreœlił polski premier.
Dodał, że "od przyjaciół oczekujemy w sprawach tak ważnych, jak pamięć o II wojnie œwiatowej rzetelnoœci, starannoœci i szacunku". - W relacjach polsko-amerykańskich, w relacjach przyjaznych szacunek wobec mniejszego partnera powinien być najbardziej rozpoznawalnym znakiem tych relacji - zaznaczył. Prezydent USA użył okreœlenia "polski obóz œmierci" podczas uroczystoœci poœmiertnego uhonorowania Jana Karskiego Prezydenckim Medalem Wolnoœci.

Komorowski wystosował list

Prezydent Bronisław Komorowski skierował list do prezydenta USA Baracka Obamy w zwišzku z jego wypowiedziš, w której użył okreœlenia "polski obóz œmierci" - poinformowała szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Dziennikarzom Trzaska-Wieczorek powiedziała, że o treœci listu kancelaria poinformuje w póŸniejszym terminie. - Treœć listu będzie - myœlę - w najbliższym czasie podana do wiadomoœci, tak, że jeszcze odrobinę cierpliwoœci - dodała. Szefowa prezydenckiego biura prasowego zaznaczyła, że treœć listu zostanie opublikowana na stronie internetowej prezydenta. Prezydent USA użył sformułowania "polski obóz œmierci" podczas uroczystoœci uhonorowania Prezydenckim Medalem Wolnoœci Jana Karskiego. Przeprosin od prezydenta USA oczekujš polscy politycy, m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz i były prezydent Lech Wałęsa.

Sikorski liczy na odzew

Szef MSZ Radosław Sikorski podziękował prezydentowi Barackowi Obamie za uhonorowanie Jana Karskiego Prezydenckim Medalem Wolnoœci i wyraził nadzieję, że USA odpowiedzš na apele polskich władz. - Mamy  nadzieję, że Stany Zjednoczone znajdš sposób, aby odpowiedzieć na apel prezesa Rady Ministrów, prezydenta RP tak, aby te niefortunne słowa, które padły, stały się zaczynem wspólnej edukacji œwiatowej opinii publicznej na temat roli Polski w II wojnie œwiatowej - oœwiadczył szef polskiego MSZ.

tvp.rp.pl

Jerzy Haszczyński: Błšd Obamy może wyjœć nam na dobre from TV.RP on Vimeo.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL