Jak w kryzysie poprawić sprawozdawczość finansową

aktualizacja: 17.05.2012, 06:42

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie uwzględniają niepewnej sytuacji podatkowej wielu firm nie tylko w Polsce

REDAKCJA POLECA
26.08.2015
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości sektora publicznego bardziej przejrzyste
13.05.2015
Jak ujmować, wyceniać i prezentować rezerwy
kariera
Wulgaryzmy w pracy niedopuszczalne, chociaż powszechne
Połączenie podmiotów pod wspólna kontrolą oraz sprawa podatku dochodowego - te zagadnienia wymagają dopracowania. Były to tematy  konferencji  w sprawie dokumentów Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) Zorganizowało ją Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Radą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.
Połączenie podmiotów pod wspólna kontrolą oraz sprawa podatku dochodowego - te zagadnienia wymagają dopracowania. Były to tematy  konferencji  w sprawie dokumentów Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) Zorganizowało ją Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Radą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.
– Istotne jest wypracowanie ogólnego europejskiego podejścia do tych dwóch zagadnień – poinformowała Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR). Stanowisko KSR przedstawił Wojciech Więcław. Stwierdził on, że kwestie różnic przejściowych i tworzenia rezerw z tytułu podatku odroczonego, uregulowane w MSSF nr 12, nie są spójne z pozostałymi standardami.
– Istotne jest wypracowanie ogólnego europejskiego podejścia do tych dwóch zagadnień – poinformowała Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR). Stanowisko KSR przedstawił Wojciech Więcław. Stwierdził on, że kwestie różnic przejściowych i tworzenia rezerw z tytułu podatku odroczonego, uregulowane w MSSF nr 12, nie są spójne z pozostałymi standardami.
Podkreślił, że standard nr 12 zakłada wiele wyjątków od zasady tworzenia rezerw, co ma wpływ na sprawozdawczość finansową, nie reguluje też wielu kwestii, np. dotyczących transakcji w specjalnych strefach ekonomicznych. Wyjątki oraz wyłączenia standardu to obszary do dalszych prac. Do dyskusji pozostaje, czy poprawiać MSSF nr 12, czy opracować nowy standard – podkreślił Wojciech Więcław. Przypomnijmy, że Rada MSR opublikowała w 2009 r. projekt nowelizacji tego standardu. Nie został jednak ostatecznie przyjęty.
Podkreślił, że standard nr 12 zakłada wiele wyjątków od zasady tworzenia rezerw, co ma wpływ na sprawozdawczość finansową, nie reguluje też wielu kwestii, np. dotyczących transakcji w specjalnych strefach ekonomicznych. Wyjątki oraz wyłączenia standardu to obszary do dalszych prac. Do dyskusji pozostaje, czy poprawiać MSSF nr 12, czy opracować nowy standard – podkreślił Wojciech Więcław. Przypomnijmy, że Rada MSR opublikowała w 2009 r. projekt nowelizacji tego standardu. Nie został jednak ostatecznie przyjęty.
– Sprawozdawczość finansowa w zakresie podatku dochodowego powinna uwzględniać, że wzrosły wymagania stawiane prezentacji i ujawnianiu informacji – podkreślił Andrew Leonard (EFRAG).
– Sprawozdawczość finansowa w zakresie podatku dochodowego powinna uwzględniać, że wzrosły wymagania stawiane prezentacji i ujawnianiu informacji – podkreślił Andrew Leonard (EFRAG).
– Wszystkie rozwiązania, które mają zintensyfikować prace nad sprawozdawczością finansową, oznaczają wzrost kosztów rachunkowości – stwierdził Michał Kariozen z Mac Auditor.
– Wszystkie rozwiązania, które mają zintensyfikować prace nad sprawozdawczością finansową, oznaczają wzrost kosztów rachunkowości – stwierdził Michał Kariozen z Mac Auditor.
Drugi dokument dyskutowany podczas konferencji dotyczył rachunkowości połączeń jednostek pod wspólną kontrolą.
Drugi dokument dyskutowany podczas konferencji dotyczył rachunkowości połączeń jednostek pod wspólną kontrolą.
– Mamy obawy, czy da się wypracować jednolity model takich transakcji – stwierdził prof. Radosław Ignatowski. – KSR nie wypracował jeszcze stanowiska w tej sprawie, chociaż pozytywnie ocenia próbę uregulowania sprawozdawczości tych złożonych transakcji.
– Mamy obawy, czy da się wypracować jednolity model takich transakcji – stwierdził prof. Radosław Ignatowski. – KSR nie wypracował jeszcze stanowiska w tej sprawie, chociaż pozytywnie ocenia próbę uregulowania sprawozdawczości tych złożonych transakcji.
Prof. Zbigniew Luty wskazywał na polskie przepisy, dyrektywę 3 i 6 Rady WE i podkreślał, że powinny być brane pod uwagę.
Prof. Zbigniew Luty wskazywał na polskie przepisy, dyrektywę 3 i 6 Rady WE i podkreślał, że powinny być brane pod uwagę.

POLECAMY

KOMENTARZE