Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obyczaje

Przewodnik turystyczny po europejsku

Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
W Wielkiej Brytanii tylko z licencjš. We Włoszech licencje też obowišzujš, ale krzewi się czarny rynek. Szwedzi ograniczeń nie znajš, jednak licencja się przydaje
Zawód przewodnika turystycznego ma być w Polsce zawodem otwartym, bez licencji i egzaminów. W innych krajach ograniczenia w dostępie do niego jednak istniejš W wypadku pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych miejskich i terenowych zaproponowana przez resort sprawiedliwoœci deregulacja ma polegać na zniesieniu wymogu ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu końcowego. Minister Gowin wielokrotnie przywoływał przykład pewnego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który został ukarany mandatem za to, że oprowadzał po Krakowie swych zagranicznych goœci. "Przewodnicy turystyczni powinni być kompetentni, bo inaczej nie ma to sensu. Po co wycieczkę ma oprowadzać po mieœcie ktoœ, kto nic albo niewiele o nim wie? Może powinniœmy też dopuœcić, żeby wycieczki zagraniczne oprowadzała osoba, która nie zna języków obcych? To grozi kompromitacjš i obniżeniem jakoœci usług" - obawia się Polska Izby Turystyki.
Przewodnicy sš też zaniepokojeni umieszczeniem na liœcie zawodów przeznaczonych do deregulacji przewodników turystycznych górskich. W wypadku tych pierwszych, deregulacja ma polegać na zniesieniu wymogu wyższego wykształcenia. W wypadku przewodników górskich międzynarodowych zniesiony ma być także wymóg ukończenia kursu i zdania egzaminu oraz przedstawiania zaœwiadczeń. Wystarczyć ma międzynarodowy uznawany w Polsce certyfikat.

Wielka Brytania - trzy kolory

Brytyjskie prawo stanowi, że przewodnik turystyczny to zawód regulowany. Kursy i egzaminy na przewodników aprobuje i ocenia Instytut Przewodnictwa Turystycznego (Institute of Tourist Guiding), choć organizujš je różne uczelnie i regionalne organizacje turystyczne w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Kursy trwajš zwykle około 20 tygodni, choć sš także dwuletnie. Zawodowi przewodnicy majš jednš z trzech kwalifikacji: żółta odznaka uprawnia do oprowadzania goœci po stałym miejscu, np. po galerii lub posiadłoœci wiejskiej, zielona odznaka daje uprawnienia do pracy w zabytkowych centrach miast, oprowadzania po zabytkowych miejscach itp., wreszcie błękitna odznaka to najwyższa kwalifikacja obejmujšca wszystkie aspekty pracy przewodnika z grupami. W niektórych miejscach, takich jak np. Opactwo Westminsterskie czy katedra w Yorku, dopuszcza się tylko przewodników z błękitnš odznakš. Kursy na przewodników z błękitnš odznakš organizowane sš w Londynie raz w roku, a poza metropoliš rzadziej, gdy jest na zapotrzebowanie. Przewodnicy pracujš zwykle na własnym rozrachunku, œwiadczšc usługi na zlecenia agencji turystycznych, touroperatorów, właœcicieli zabytkowych obiektów, często tylko dorywczo, np. w czasie wakacji.

Włochy - z licencjš lub na czarno

We Włoszech bardzo trudno dostać licencję przewodnika turystycznego. Licencje wydajš władze miast po sprawdzeniu kwalifikacji i przygotowania kandydatów, od których oczekuje się również znajomoœci języków obcych. Jednoczeœnie, między innymi w Rzymie, od lat prowadzona jest - zupełnie bezskuteczna - walka z masowym zjawiskiem nielegalnych, a więc pracujšcych bez licencji i zarabiajšcych na czarno przewodników, którzy oferujš usługi w miejscach obleganych przez turystów, na przykład w Watykanie i przy Koloseum.

Szwecja - z kodeksem etycznym

W Szwecji zawód przewodnika nie jest regulowany ani w żaden sposób chroniony prawem. Żadna kara nie grozi osobie wykonujšcej ten zawód bez odpowiedniego przygotowania. Przewodnicy w Szwecji sami stworzyli jednak organizację zawodowš SveGuide, która zrzesza przewodników, przeprowadza kursy, egzaminuje oraz wydaje własne licencje. Aby zostać wykwalifikowanym przewodnikiem SveGuide, trzeba mieć minimum wykształcenie œrednie, zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny, często w języku obcym, po odbyciu minimum 200 godzin zajęć. SveGuide ma też własny kodeks etyczny.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL