Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Posłowie LiD zainteresowali prokuraturę apelem "Wyrwać chwasta Grossa!"

nop
Posłowie LiD: Marek Balicki i Andrzej Celiński złożyli do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez działaczy Narodowego Odrodzenia Polski. Posłowie uważajš, że NOP nawołuje do przemocy wobec pisarza Jana Tomasza Grossa.
Powodem zawiadomienia jest to, że na stronie internetowej Narodowego Odrodzenia Polski widnieje zdjęcie Grossa - autora głoœnej ksišżki "Strach" - z dopiskiem "Wyrwać chwasta!!!". O sprawie napisało wtorkowe "Życie Warszawy". Zdaniem Balickiego i Celińskiego, zamieszczenie w internecie wizerunku Grossa z podpisem takiej treœci, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 255 Kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi m.in., że kto publicznie nawołuje do popełnienia występku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2; kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3. - Treœć tego ogłoszenia trudno inaczej interpretować, jak zachętę do napaœci, przemocy wobec pisarza Jana Tomasza Grossa - ocenił Balicki.
Polityk LiD zastanawiał się jednoczeœnie, czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci i MSWiA prowadzš monitoring tego, co ukazuje się na stronach internetowych, zwłaszcza tych, które należš do grup o charakterze ekstremalnym. Celiński zwrócił z kolei uwagę, że prokuratura bada obecnie, czy "Strach" może być pomówieniem narodu polskiego, natomiast nie próbuje zajšć się przypadkami naruszenia przestrzeni wolnoœci w Polsce. - Dla nas najbardziej niepokojšce jest to, że państwo używa swoich narzędzi do prowadzenia dochodzeń przeciwko pisarzowi, natomiast nie używa narzędzi tam, gdzie powinno używać, wtedy, kiedy przestrzeń wolnoœci jest łamana - powiedział Celiński. Ksišżka Grossa wywołuje od kilku tygodni ostre kontrowersje w Polsce. Autor opisał w niej akty antysemityzmu w powojennej Polsce, tłumaczšc je poczuciem winy Polaków z powodu własnej postawy wobec holokaustu, oraz chciwoœciš - jego zdaniem wielu Polaków skorzystało materialnie na zagładzie Żydów. Gross twierdzi, że w latach 1944-1947 na terenie Polski zamordowano około 1500 Żydów, których nazywa "ofiarami polskiego antysemityzmu". Narodowe Odrodzenie Polski jest znane m.in. z wystšpień o charakterze rasistowskim. W marcu, we Wrocławiu NOP zorganizowało legalnš manifestację, podczas której wykrzykiwane były m.in. hasła: "Polska cała, tylko biała", "Wolna Polska, bez Murzynów", "W naszym kraju jest miejsce dla czarnych, ale tylko czarnych koszul". Manifestanci przynieœli też ze sobš transparenty: "Europa dla Białych, Afryka dla HIV". Czytaj także w dzisiejszym Życiu Warszawy: Gross znudził skinów
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL