Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzea

Inauguracja jubileuszu Muzeum Narodowego

Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego
Archiwum autora, Monika Kuc MK Monika Kuc
17 maja podczas inauguracji jubileuszu 150-lecia Muzeum Narodowego zostanš otwarte trzy nowe galerie i wystawa „Wywyższeni" - pisze Monika Kuc
Po trwajšcych prawie rok przygotowaniach muzeum zostało odremontowane i zmodernizowane. W przearanżowanych galeriach stałych publicznoœć czeka wiele niespodzianek. Najlepiej wszystkie zmiany widać już w Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego (poprzednio Sztuki Obcej), która zajęła byłe sale wystaw czasowych na dolnym i górnym ryzalicie. Jej œciany pomalowano na stonowane fioletowe szaroœci. . W kolorystyce wszystkich wnętrz rzuca się w oczy odwrót od jaskrawych barw. Sale wyposażono także w oœwietlenie ledowe i nowoczesny system wentylacji. Obrazy rozwieszono nie chronologicznie, ale tematycznie: malarstwo rodzajowe, martwe natury, pejzaże, weduty, obrazy biblijnej, mitologiczne, akty. Artyœci włoscy, flamandzcy, holenderscy, niemieccy i tworzšcy w Polsce spotykajš się obok siebie, co ułatwia obserwację podobieństw i różnic. Wystarczy porównać arkadyjskš wizję raju Gillisa Claesza de Hondecoetera, XVI-wiecznego holenderskiego malarza z ekspresyjnš burzš Cavaliera Tempesty, XVII-wiecznego artysty pochodzšcego także z Holandii, ale działajšcego w Rzymie, Genui i Mediolanie. Albo malarstwo wedutowe Holendrów i Włochów, w tym wspaniałe widoki Warszawy Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. Kolejna Galeria Portretu Europejskiego będzie panoramš portretowego malarstwa z wydzielonš wewnštrz Galeriš Portretu Staropolskiego. Dobiegajš także końca prace w Galerii Sztuki XIX wieku, obejmujšcej twórczoœć malarzy i rzeŸbiarzy polskich, pokazywanš w kontekœcie sztuki innych krajów. Znajdš się tu obrazy przedstawicieli klasycyzmu i romantyzmu: Antoniego Brodowskiego i Piotra Michałowskiego, historyzmu: Józefa Simmlera, Henryka Rodakowskiego, Jana Matejki, realizmu: Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Józefa Chełmońskiego oraz modernizmu: Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Witolda Wojtkiewicza. Będzie można porównać ich malarstwo np. z Barbizończykami czy twórcami szkoły Pont-Aven.
Wernisaż wystawy "Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi" odbędzie się w galerii wystaw czasowych (gdzie niegdyœ mieœciła się ekspozycja dawnego malarstwa włoskiego). Pokaz opowie o mechanizmach i ikonografii władzy w społeczeństwach przeszłoœci ? od czasów faraonów i nowoczesnych - w systemach totalitarnych i demokratycznych. Ekspozycję przygotowuje zespól kuratorów, a jej opiekunem naukowym jest prof. Krzysztof Pomian, dyr. Muzeum Europy w Brukseli. 17 maja otwary zostanie również zrewitalizowany Dziedziniec im. Stanisława Lorentza (będzie na nim dostępna bezprzewodowa sieć WI-Fi). - Nasze rocznicowe plany ? mówi Agnieszka Morawińska, dyr. Muzeum Narodowego nie kończš się na inauguracji. ? Do końca roku jubileuszowego chcemy oddać wszystkie przestrzenie ekspozycyjne. Galeria Sztuki Œredniowiecznej oraz Galeria Sztuki XX i XXI wieku (opracowywana obecnie przez Piotra Rypsona) zostanš otwarte w drugim półroczu 2012. A na poczštku 2013 r. - Galeria Sztuki Starożytnej i Galeriš Faras, a także prezentacje rzemiosła artystycznego, monet i fotografii. Muzeum przygotowuje też serię wystaw czasowych, m.in. „Europa Jagiellonica 1386-1572. Kultura i sztuka Europy Œrodkowej za czasów dynastii Jagiellonów".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL