Jeśli sprawa w sądzie się przedłuża, warto zabezpieczyć swoje interesy

W sądzie mamy możliwość ochrony swoich interesów, jeszcze zanim zapadnie wyrok. Służy temu zabezpieczanie roszczeń gwarantujące, że wyrok będzie miał realne znaczenie
Zabezpieczenie to sposób tymczasowej ochrony przysługujących nam praw. Ma zapewnić, że druga strona nie podejmie jakichś nierzetelnych działań, które uczyniłyby bezcelowym postępowanie sądowe. Każdy, kto wszczął albo zamierza wszcząć sprawę sądową, może dzięki temu spokojnie dowodzić potem swoich racji. Na przykład, kiedy procesujemy się o jakąś rzecz, możemy poprosić sąd o zakazanie właścicielowi sprzedaży lub innego nią rozporządzenia. Jeśli walczymy o zamówienie budowlane, a na budowę wszedł inny wykonawca, wolno nam ubiegać się o to, żeby sąd nakazał wstrzymanie prac. Aby sąd mógł udzielić zabezpieczenia, należy zwrócić się do niego z wnioskiem w tej sprawie. Trzeba przy tym uprawdopodobnić istnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, samego roszczenia. Po drugie, tzw. interesu prawnego. Należy pamiętać, że uprawdopodobnienie to co innego niż udowodnienie. Nie wchodząc w szczegóły, rygory związane z tym ostatnim są mniejsze. D...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL