Umowa najmu: Co może wynajmujący, a co najemca, jaki czynsz, co z kaucją

aktualizacja: 11.04.2012, 02:50
Umowa najmu: Co może wynajmujący, a co najemca, jaki czynsz, co z kauc...
Umowa najmu: Co może wynajmujący, a co najemca, jaki czynsz, co z kaucją
Foto: Rzeczpospolita

Oznaczenie stron w umowie najmu powinno być kompletne, aktualne i zgodne z potwierdzającymi je dokumentami, np. dowodem osobistym, zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego

REDAKCJA POLECA
Umowa najmu lokalu jest jednym z rodzajów najmu. Istotą najmu jest zobowiązanie przez wynajmującego do oddania rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony najemcy, który zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 ustawy z 26 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej k.c.).

Co do zasady, przedmiotem umowy najmu mogą być ruchomości, nieruchomości – budynki, lokale czy części lokali. Szczególny rodzaj najmu – najem lokalu uregulowany jest w art. 680 – 692 k.c. Kwestia najmu lokali mieszkalnych uregulowana jest w sposób szczególny w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego przez ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.; dalej ustawa o ochronie praw lokatorów).Wobec powyższego do najmu lokali mieszkalnych w pierwszej kolejności należy stosować przepisy powołanej wyżej ustawy, a dopiero w przypadkach w niej nieunormowanych stosować art. 680 – 692 k.c.Ustawa o ochronie praw lokatorów ma zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy lokatorem, czyli najemcą lokalu lub osobą używającą lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności, a wynajmującym lub inną osobą, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.
KOMENTARZ DNIA

Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE