Ulga na dzieci niepełnosprawne

aktualizacja: 07.04.2012, 06:54
Samorządy zaniżają dotacje na niepełnosprawnych
Samorządy zaniżają dotacje na niepełnosprawnych
Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Preferencja przysługuje bez względu na wiek dziecka, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało ono zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Skorzystają z niej nie tylko rodzice, ale też
– pod pewnymi warunkami – rodzeństwo.

Zarobki dziecka nie mają znaczenia

Czy przysługuje mi ulga na 27-letnią córkę, która ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności? Córka pobiera rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny. Mieszka ze mną i jest na moim utrzymaniu, ale w 2011 r. zarobiła ponad 9 tys. zł na podstawie umowy-zlecenia.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT rodzice mogą skorzystać z odliczenia na dzieci, które na podstawie odrębnych przepisów otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ich wiek nie ma znaczenia, podobnie jak wysokość uzyskanych przez nie dochodów. Art. 27f ust. 6 ustawy o PIT stanowi natomiast, że podatnikowi przysługuje ulga na pełnoletnią pociechę, jeśli wykonuje ciążący na nim obowiązek alimentacyjny. W tej sytuacji czytelniczka może skorzystać z ulgi na córkę, gdyż spełnia wymienione warunki.

Rodzic musi wykonywać ciążący na nim obowiązek alimentacyjny

Nasz 28-letni syn ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera zasiłek pielęgnacyjny. W 2011 r. mieszkał z nami, ale utrzymywał się sam, jego dochody wyniosły 34 tys. zł. Czy przysługuje nam ulga?
Jednym z warunków koniecznych do skorzystania z ulgi na dorosłe niepełnosprawne dziecko jest wykonywanie obowiązku alimentacyjnego. Jeśli na rodzicach nie ciążył taki obowiązek, to nie mają prawa do preferencji. Mówi o tym m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 7 marca 2012 r. (IPPB4/415-943/11-4/JK2). Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku  wystarczają na pokrycie kosztów  utrzymania i wychowania. Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości jego rodziców.

Nie trzeba mieszkać razem

Moja 30-letnia córka pobiera rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny. Mieszka sama we własnej kawalerce, ale i tak opłacamy wszystkie koszty jej utrzymania i leczenia, gdyż ona nie ma na to środków. Czy to uprawnia do ulgi?
Organy podatkowe zgadzają się, że rodzice mogą skorzystać z preferencji w sytuacji, gdy dziecko z nimi nie mieszka, ale ponoszą koszty jego utrzymania, wypełniając ciążący na nich obowiązek alimentacyjny. Mówi o tym m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 kwietnia 2011 r. (IPPB4/415-97/11-4/JS).

Kiedy z odliczenia skorzysta rodzeństwo

Czy mam prawo do ulgi, jeśli od śmierci rodziców jestem opiekunem prawnym i utrzymuję niepełnosprawnego pełnoletniego brata, który mieszka ze mną?
Czytelnik może skorzystać z preferencji przysługującej nie tylko rodzicowi, ale również opiekunowi prawnemu dorosłego niepełnosprawnego dziecka (jeśli dziecko to z nim mieszkało), które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Musi też wykonywać obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 19 stycznia 2012 r. Wynika z niej, że wnioskodawcy przysługuje ulga na 49-letniego całkowicie ubezwłasnowolnionego brata, którego  opiekunem prawnym został ustanowiony i wykonuje ciążący na nim obowiązek alimentacyjny.

POLECAMY

KOMENTARZE