Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mniejszoœci

Przybywa Polaków w Niemczech

Brama Brandenburska - symbol Berlina
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Polska zajmuje pierwsze miejsce wœród krajów, których obywatele emigrujš do Niemiec. W ubiegłym roku liczba Polaków między Renem a Odrš zwiększyła się o 49 tysięcy
Dane opublikował niemiecki Federalny Urzšd Statystyczny. W Niemczech mieszka ponad 468 tys. Polaków. Z opublikowanych przez urzšd w Wiesbaden danych wynika, że w końcu 2011 roku mieszkało w Niemczech 6,93 mln obcokrajowców. W porównaniu z rokiem 2010 ich liczba była wyższa o ponad 177 tysięcy, co stanowiło największy od 15 lat wzrost (o 2,6 proc.). Oprócz Polaków, których liczba wzrosła w porównaniu z 2010 r. o 11,7 proc., przeprowadzkš do Niemiec zainteresowani byli głównie Rumuni (wzrost o ponad 32 tys.) i Bułgarzy (19 tys.) oraz Węgrzy (prawie 14 tys.). Wœród przyczyn częstszych wyjazdów z tzw. nowych państw Unii Europejskiej do ich kraju niemieccy statystycy wymieniajš na pierwszym miejscu likwidację ograniczeń w dostępie do rynku pracy w Niemczech.
Także obywatele krajów dotkniętych kryzysem gospodarczym: Grecy, Hiszpanie i Włosi osiedlali się chętnie w Niemczech. Ich liczba wzrosła w ubiegłym roku o 16,7 tys. Systematycznie maleje natomiast liczba Turków - w 2011 r. było ich o ponad 22 tysišce mniej niż w 2010 r. Pomimo trwajšcej od kilku lat tendencji spadkowej Turcy, których jest w Niemczech 1,6 mln, pozostajš największš grupš obcokrajowców. Polacy zajmujš w tym rankingu trzecie miejsce, po Turkach i Włochach.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL