Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: Brak porównania nie przeszkadza wycenie

Brak identycznej nieruchomoœci nie przeszkadza dokonać wyceny działki na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej
Zbyt daleko idšcy rygoryzm podobieństwa porównywanych obiektów uniemożliwiałby wręcz dokonanie wyceny – twierdzi Sšd Najwyższy (sygnatura akt III CSK 127/11). Spółka przemysłowa umiejscowiona w centrum Krakowa domagała się ustalenia niższej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki, na której jest posadowiona. Kluczowym problemem w tej sprawie było, z jakimi nieruchomoœciami jš porównywać, skoro w centrum miasta nie odnotowano obrotu nieruchomoœciami fabrycznymi. Tymczasem spółka podniosła poprzeczkę, domagajšc się, by do porównania przyjšć nieruchomoœci sprzedane ostatnio na potrzeby działalnoœci przemysłowej i wskazała prywatnš ekspertyzę dotyczšcš takich nieruchomoœci, ale na obrzeżach miasta, oczywiœcie znacznie tańsze od tych w centrum. Sšd okręgowy oddalił pozew, a sšd apelacyjny uwzględnił go w istotnej częœci, zmniejszajšc opłatę o 4,5 mln zł. Dodajmy, że art. 4 pkt 16 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami przez nieruchomoœć podobnš rozumie porównywalnš z przedmiotem wyceny ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływajšce na jej wartoœć.
Podobieństwo nieruchomoœci należy rozumieć szeroko Sšd Najwyższy utrzymał ten wyrok, nie podzielił jednak prezentowanej przez spółkę metody porównywania nieruchomoœci, a więc i wyceny (domagała się znaczniejszej obniżki). – Trudno ustalić, na jaki rzeczywiœcie cel nabywane sš nieruchomoœci. Nie zawsze też sš one zagospodarowane od razu, niekiedy zaœ przeznaczane sš do odsprzedaży – stwierdził w uzasadnieniu wyroku SN sędzia Marian Kocon. – Biegli rzeczoznawcy, ale też sšd, muszš więc szerzej rozumieć podobieństwo porównywanych nieruchomoœci. – Takie postępowanie jest wręcz konieczne – wskazuje Wojciech Nurek, rzeczoznawca majštkowy. – Rzadko rzeczoznawca porównuje identyczne działki. Analiza rynku jest bardziej skomplikowana, ale przez to umożliwia wycenę na podstawie cen innych nieruchomoœci: o innym charakterze czy lokalizacji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL