Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

UE daje pienišdze, Podlasie robi konkurs

Fotorzepa, Bogusław Florian Skok Bog Bogusław Florian Skok
Prawie 44 mln zł z UE m.in. na budowę uzdrowisk, obiektów sportowych czy kulturalnych, podnoszšcych atrakcyjnoœć turystycznš Podlasia, jest do podziału w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. W czwartek rozpoczšł się nabór wniosków
Pienišdze pochodzš ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na rozwój atrakcyjnoœci turystycznej regionu. Wnioski można składać do 9 maja. Konkurs skierowany jest m.in. do samorzšdów, organizacji pozarzšdowych, parków narodowych i krajobrazowych czy koœciołów i zwišzków wyznaniowych. Po raz pierwszy mogš wzišć w nim udział też przedsiębiorcy. Dotychczas prywatne podmioty mogły jedynie otrzymywać takie dotacje na nowe miejsca noclegowe w turystyce.
Zapowiadajšc konkurs kilka tygodni temu dyrektor departamentu zarzšdzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) Województwa Podlaskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Daniel Górski mówił, że dopuszczenie do konkursu prywatnych firm, to efekt braku w regionie ciekawych pomysłów na ożywienie turystyki. Projekty można też realizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. Dofinansowanie w zależnoœci od tego, kto się o nie ubiega, wynosi od 50 do nawet 90 proc. wartoœci inwestycji. Wnioski majš dotyczyć tzw. projektów infrastrukturalnych. Na dofinansowanie mogš liczyć pomysły zwišzane z turystykš biznesowš, uzdrowiskowš, ale też np. rozwój żeglarstwa czy kajakarstwa, a także realizacja pomysłów, które pozwolš wydłużyć sezon turystyczny. Dotychczas z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dofinansowano 41 tzw. projektów infrastrukturalnych, służšcych rozwojowi atrakcyjnoœci turystycznej regionu. Ich łšczna wartoœć wynosi 490,6 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP - 270,9 mln zł.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL