Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Zwycięzca najgorętszej debaty ekonomicznej

Friedrich August von Hayek, 1899 – 1992
Corbis
Równo 20 lat temu, 23 marca 1992 r., zmarł najwybitniejszy ekonomista wolnorynkowy – Friedrich August von Hayek. Mimo że pochodził z arystokratycznej wiedeńskiej rodziny, za młodu interesował się socjalizmem. Fascynacje te odrzucił dzięki wykładom pochodzšcego ze Lwowa Ludwika von Misesa, który uważany jest za jednego z protoplastów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Reprezentuje ona najbardziej wolnorynkowe spojrzenie na ekonomię. Hayek ukończył studia z prawa, ekonomii, psychologii i politologii. Praktycznie całe dorosłe życie spędził w Wielkiej Brytanii i w USA. Jednak sławę zyskał już w Wiedniu, pracujšc w założonym przez Misesa Austriackim Instytucie Badań Cykli Koniunkturalnych. Za rozpoczęte wówczas badania Hayek otrzymał Nagrodę Nobla w 1974 r. Udowodnił w nich, że kryzysy gospodarcze nie sš wcale naturalne dla kapitalizmu, lecz ich przyczynš zawsze jest państwowy interwencjonizm gospodarczy. W latach 30. Hayek toczył słynnš dyskusję z Johnem Keynesem, ekonomistš uwielbianym przez zwolenników interwencjonizmu. Hayek optował za wolnoœciš ekonomicznš i ograniczeniem roli państwa w gospodarce, za to Keynes i jego zwolennicy uważali, że państwo może efektywnie stymulować gospodarkę.
– Doœwiadczenia pokazujš, że teorie interwencjonistyczne okazały się równie szkodliwe i tak samo zbankrutowały jak cały socjalizm. Na amerykańskich uczelniach widać, że praktycznie wszyscy uznali już, że Hayek miał rację. U nas, niestety, po 50 latach komunizmu, elity ekonomiczne z socjalizmu przeszły suchš nogš na keynesizm – mówi Andrzej Sadowski z Centrum im. Smitha. Najbardziej znane dzieło Hayeka jednak wcale nie jest opracowaniem ekonomicznym. „Droga do zniewolenia" to praca o zagrożeniu totalitaryzmem, które „kršży nad Europš", ale i nad USA. Autor wskazuje w nim, że wszelki socjalizm i interwencjonizm prowadzi do totalitaryzmu, a nazizm jest kolejnym etapem rozwoju komunizmu. Hayek jest popularny wœród studentów. W całej Polsce powstajš Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomicznej, a coraz więcej młodych doktorantów ekonomii i filozofii prowadzi zajęcia z teorii wolnorynkowej. – Rosnš kolejne pokolenia myœlicieli wolnoœciowych, piszšcych w duchu Hayeka i innych filozofów, którzy opowiedzieli się za wolnoœciš, a nie za ideologiami. Może oni uprzštnš dzisiejszy chaos informacyjny, w którym rzšdowy interwencjonizm okreœla się mianem kapitalizmu – dodaje Andrzej Sadowski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL