Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Ministerstwo informuje, że lekarze mogš wpisywać łacińskie nazwy leków na recepcie

Ministerstwo informuje, że lekarze mogš wpisywać łacińskie nazwy leków na recepcie
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Ministerstwo informuje, że lekarze mogš wpisywać łacińskie nazwy leków na recepcie. Ci twierdzš, że nie wynika to z przepisów
Resort zdrowia opublikował na stronie internetowej komunikat, w którym wyjaœnia zasady wypisywania recept według obowišzujšcego od 10 marca 2012 r. rozporzšdzenia o receptach lekarskich (DzU z 9 marca, poz. 260). Medycy nie wiedzš bowiem, czy mogš na recepcie wypisywać nazwę łacińskš leku, czyli chemicznš nazwę substancji, którš może zawierać kilka produktów na liœcie refundacyjnej. Wštpliwoœci biorš się stšd, że rozporzšdzenie z grudnia wskazywało, iż lekarz ma prawo podać na dokumencie łacińskš lub własnš nazwę leku, a rozporzšdzenie marcowe w § 6 okreœliło tylko, że lekarz może odnotować nazwę leku rodzajowš, handlowš lub skrótowš. Teraz w komunikacie, pod którym podpisała się Agnieszka Gołšbek, rzecznik prasowy MZ, urzędnicy wskazujš, że pod pojęciem nazwy skrótowej kryje się każda nazwa medykamentu – międzynarodowa, handlowa, chemiczna, nazwa substancji czynnej, zapisana w języku polskim, angielskim i łacińskim. Co więcej, rzecznik wskazuje, że lekarz może stosować skróty na recepcie, np. lek xyz prolongatum 30 tabl. może być zapisany jako xyz prol. 30 tabl. Jeœli taki skrót pojawi się na dokumencie, aptekarz powinien receptę zrealizować, a nie odsyłać pacjenta do gabinetu lekarskiego po poprawkę.
Mimo komunikatu lekarze wcišż czujš się zagubieni w gšszczu przepisów. – Cóż z tego, że ministerstwo wskazuje, iż jeden przepis pozwala nam wypisywać nazwy łacińskie, skoro nie pozwala na to drugi przepis tego samego rozporzšdzenia. Według niego musimy też i tak podać na recepcie poziom odpłatnoœci pacjenta za lek. To jest sprzeczne – tłumaczy Krzysztof Bukiel, przewodniczšcy Zwišzku Zawodowego Lekarzy. Podkreœla, że w praktyce więc wypisywanie nazw łacińskich na recepcie stało się niemożliwe i lekarze wstawiajš tylko nazwy konkretnych leków. Odnotowanie łacińskiej nazwy substancji jest korzystne dla pacjenta, bo daje mu wybór w aptece np. między medykamentem droższym a tańszym. Tyle że lekarz, wpisujšc nazwę łacińskš, nie podaje na recepcie poziomu odpłatnoœci pacjenta za lek, bo ta informacja odnosi się tylko do konkretnego medykamentu, a pod łacińskš nazwš substancji może kryć się kilka produktów, które zawierajš ten zwišzek chemiczny. Sceptyczni wobec komunikatu sš również lekarze skupieni w organizacji Porozumienie Zielonogórskie. – Zastanowimy się, czy wrócić do wypisywania nazw łacińskich. Tylko czy komunikat rzecznika prasowego ministerstwa jest dla nas jakimkolwiek Ÿródłem prawa, skoro wojewódzkie oddziały NFZ i tak kierujš się œcisłym brzmieniem przepisów? – zastanawia się Joanna Zabielska-Cieciuch. W komunikacie rzecznik prasowy wskazał też, że lekarz musi okreœlać odpłatnoœć pacjenta na recepcie wyłšcznie wówczas, gdy lek występuje na liœcie więcej niż jeden raz. Poziom odpłatnoœci jest konieczny także, gdy medyk przepisuje pacjentowi farmaceutyk w chorobie, która uprawnia do najwyższej refundacji. Czytaj także w serwisach: Sfera budżetowa » Lekarze i pielęgniarki Prawo dla Ciebie » Zdrowie » Leki i recepty
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL