Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Chasydzi pielgrzymujš do grobu cadyka

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Nawet szeœć tysięcy chasydów z wielu krajów zapowiedziało udział wuroczystoœciach z okazji 226. rocznicy œmierci cadyka Elimelecha Weissbluma, które rozpocznš się wnocy ze œrody na czwartek w Leżajsku (Podkarpackie)
Pierwsze grupy goœci spodziewane sš w œrodę po południu. W tegorocznych obchodach, które potrwajš do czwartkowego wieczora, tradycyjnie wezmš udział chasydzi z Europy, USA, Kanady i Izraela. Przyjeżdżajšcy do Leżajska Żydzi będš uczestniczyć w nocnych modlitwach przed grobowcem cadyka. Wierzš, że cadyk w rocznicę œmierci zstępuje z nieba i zabiera do Boga ich proœby o zdrowie, pomyœlnoœć dla dzieci i powodzenie w interesach. Swoje pobożne życzenia chasydzi zapisujš na karteczkach tzw. kwitełe i składajš je przy grobie cadyka. Modlitwom przy ohelu towarzyszš tradycyjne tańce i œpiewanie psalmów. Przed modlitwš chasydzi obmywajš się w mykwie, czyli specjalnej łaŸni. Modlitwy i wszelkie obrzędy trwajš dwie, trzy godziny.
W modlitwach uczestniczš także kobiety zbierajšce się w osobnym, specjalnie dla nich wydzielonym pomieszczeniu, znajdujšcym się także na kirkucie, czyli żydowskim cmentarzu. Po zakończonych modłach Żydzi jedzš koszerny posiłek, składajšcy się m.in. ze stosownie przyrzšdzonego mięsa wołowego, ryb, jajek, owoców i warzyw. Henryk Œlanda z Fundacji Chasydów Leżajsk-Polska powiedział, że ze względu na ograniczonš liczbę noclegów Żydzi, którzy zakończš modły, opuszczajš zwykle Leżajsk, aby ustšpić miejsca kolejnym grupom. Œwięto rocznicy œmierci cadyka Elimelecha jest ruchome (reguluje to kalendarz żydowski), dlatego przyjazdy pielgrzymów chasydów każdego roku przypadajš w innych terminach, ale najczęœciej w marcu. W niektórych latach uroczystoœci z okazji rocznicy œmierci cadyka odbywajš się dwukrotnie. Œlanda zauważył, że ma to zwišzek z kalendarzem żydowskim. "Cadyk zmarł w miesišcu adar, który przypada mniej więcej w naszym marcu. Ale co kilka lat miesišc adar występuje dwa razy, stšd pielgrzymki chasydów w dwóch terminach" - wyjaœnił. Dla chasydów Leżajsk, wraz z grobem cadyka Elimelecha, jest jednym z najœwiętszych miejsc na œwiecie. Chasydzi przybywajš tu nie tylko z okazji rocznicy œmierci cadyka, ale także z okazji różnych œwišt żydowskich oraz w trakcie prywatnych pielgrzymek i wycieczek po Polsce. Elimelech Weissblum był jednym z trzech najbardziej znanych cadyków dawnej Polski. Zasłynšł jako uzdrowiciel dusz i ciał oraz jako najbardziej aktywny głosiciel chasydyzmu - buntowniczego nurtu religijno-mistycznego w judaizmie. Ruch ten narodził się w latach trzydziestych XVIII wieku na Ukrainie i obszarach Polski południowo-wschodniej. Głosił, że Bogu można służyć nie tylko przez wypełnianie prawa i modlitwę, ale także przez codzienne obowišzki. Leżajsk, zamieszkiwany przez bardzo licznš społecznoœć żydowskš, do II Wojny Œwiatowej należał do najważniejszych oœrodków chasydyzmu na ziemiach polskich. Tradycja odwiedzania grobu cadyka Elimelecha odżyła ponownie w latach 70. ubiegłego wieku.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL