Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Klęski żywiołowe

Rok po Fukushimie. Japończycy nie chcš atomu

AFP
Co najmniej tysišc przeciwników energii atomowej demonstrowało w Tokio, w rocznicę potężnego trzęsienia ziemi i fali tsunami, które wywołały katastrofę nuklearnš w elektrowni Fukushima I.
Protestujšcy, zebrani przed siedzibš spółki TEPCO zarzšdzajšcej elektrowniš, skandowali: "Zatrzymajcie natychmiast wszystkie reaktory!", wznoszšc w powietrze zaciœnięte pięœci i walšc w bębny. Porzšdku pilnowali rozstawieni wokół tłumu policjanci. Gdy zapadł zmierzch, manifestanci przeszli z zapalonymi lampionami pod budynek parlamentu. Okršżyli budynek i chwycili się za ręce, tworzšc żywy łańcuch. Kilka godzin póŸniej w centrum Tokio, w parku Hibiya, odbyła się inna manifestacja z udziałem około tysišca osób. Jej uczestnicy zgromadzili się, by demonstrować przeciw energii atomowej oraz by uczcić pamięć 21 tysięcy ofiar.
Szef TEPCO Toshio Nishizawa odwiedził tereny zniszczonej elektrowni Fukushima I w prowincji o tej samej nazwie. Wraz z pracownikami wzišł udział w minucie ciszy w hołdzie ofiarom. Nishizawa oœwiadczył, że w imieniu spółki przeprasza "mieszkańców regionu i pracowników za problemy i troski, których im przysporzyliœmy". Inny wysoki rangš przedstawiciel TEPCO zapewnił, że spółka - którš wielokrotnie oskarżano o próby zaniżania rekompensat dla poszkodowanych - nie ucieka od swoich powinnoœci. Katastrofa w Fukushimie I dotknęła blisko 1,5 mln mieszkańców Fukushimy. Ok. 160 tys. osób musiało opuœcić domy z powodu skażenia radioaktywnego gleby, wody i powietrza w strefie 20 km wokół elektrowni. Według rzšdu japońskiego niektóre miejsca w pobliżu kompleksu przez lata nie będš nadawać się do zamieszkania. 11 marca 2011 roku Japonię nawiedziły wstrzšsy o sile 9 w skali Richtera, które wywołały gigantycznš falę tsunami, sięgajšcš 20 metrów. W rezultacie kataklizmu w Fukushimie I nastšpiła awaria systemów chłodzenia i doszło do stopienia się prętów paliwowych. Awaria spowodowała znacznš emisję substancji promieniotwórczych. Był to największy wypadek nuklearny od wybuchu reaktora w elektrowni w Czarnobylu w roku 1986.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL