Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Sześciolatki: przedszkole czy szkoła - jak dokonać wyboru - poradnik dla rodziców

Od decyzji rodziców będzie zależała nie tylko edukacja, ale przyszłoœć szeœciolatka, a co za tym idzie aktywnoœć zawodowa
Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Rodzice dzieci urodzonych w 2006 r. stojš przed bardzo trudnš decyzjš: pozostawić dziecko w przedszkolu czy zapisać do pierwszej klasy.
Do jej podjęcia zmusił ich rzšd i parlament wydłużajšc o kolejne dwa lata termin obniżenie wieku obowišzku szkolnego. Od niej będzie zależała nie tylko edukacja, ale przyszłoœć szeœciolatka, a co za tym idzie aktywnoœć zawodowa. Nie każdy zwraca uwagę na fakt, że dziecko rozpoczynajšc naukę w szkole jako szeœciolatek, nie będzie wspólnie z kolegami w liceum obchodzić osiemnastki. Za to wczeœniej trafi na studia. Kiedy oni będš mogli już chodzić do klubów na dyskoteki, ono nie będzie miało prawa. Te zwykle sš otwarte dla szesnastolatków. Ponadto rodzice będš musieli sami pilnować terminów szczepień i różnych badań. Konsekwencje dzisiejszej decyzji będš się zatem cišgnęły przez cały okres edukacji. Dlatego podpowiadamy, co trzeba wiedzieć, aby dokonać œwiadomego wyboru. Zgodnie z ostatniš, styczniowš, nowelizacjš ustawy o systemie oœwiaty, dzieci, które w tym roku skończš szeœć lata, na wniosek rodziców mogš zostać zapisane do pierwszej klasy. Gdyby Parlament nie przyjšł wspomnianej ustawy, 1 wrzeœnia 2012 roku  musiałyby obowišzkowo rozpoczšć naukę w szkole. Oznaczałoby to, że do pierwszych klas poszłyby siedmiolatki urodzone w 2006 r. oraz szeœciolatki urodzone w 2006 r. Z tym, że z danych GUS wynika, że szeœciolatków byłoby więcej. Można zatem wnioskować, że przeważałyby klasy jednowiekowe, tzn. tylko dla szeœciolatków lub tylko dla siedmiolatków.
Po zmianie przepisów, pierwsza klasa nadal jest przede wszystkim dla siedmiolatków. Może się zatem okazać, że szeœciolatki będš w klasie w mniejszoœci. Choć zdarza się, że szkoła tworzy klasę tylko dla nich, o ile zbierze się odpowiednia liczba dzieci. O tym jednak rodzice przekonujš się dopiero 1 wrzeœnia. Wówczas też na 100 proc. dowiedzš się, kto będzie wychowawcš klasy, do której trafi ich dziecko.  Dlatego przed zapisaniem go do szkoły, na wszelki wypadek warto zapisać go do przedszkola. Trzeba mieć też œwiadomoœć, że gmina nie musi  szeœciolatkowi kontynuujšcemu edukację przedszkolnš zapewnić miejsce w tej samej placówce, a diagnoza przedszkolna nie ma nic wspólnego z opiniš z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Za rok, niestety, te same problemy czekajš rodziców dzieci urodzonych w 2007 r. To warto wiedzieć 1. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 mogš na wniosek rodziców zostać przyjęte do pierwszej klasy w wieku szeœciu lat, pozostać na kolejny rok w przedszkolu lub w domu. Gmina bowiem nie ma jak wyegzekwować obowišzku kontynuacji edukacji przedszkolnej dla szeœciolatków, które nie rozpoczęły nauki w szkole. 2. Dyrektor szkoły nie może odmówić w tym i w przyszłym roku przyjęcia szeœciolatka do pierwszej klasy. Może on zostać zapisany nawet na poczštku wrzeœnia. 3. Gmina musi zapewnić miejsce dla szeœciolatka kontynuujšcego edukację przedszkolnš. Może to zrobić w oddziale w przedszkolu lub przy szkole, tzw. szkolnej zerówce. Nie musi jednak w tej samej placówce, do której dziecko chodziło, ani w tej szkole, która jest jego rejonowš i rozpocznie w niej naukę w pierwszej klasie. 4. Nie ma podstawy prawnej umożliwiajšcej wypisanie dziecka szeœcioletniego z pierwszej klasy i ponowne zapisanie do przedszkola. 5. Dopiero dzieci urodzone w 2008 r. obowišzkowo rozpocznš naukę w szkole w wieku szeœciu lat. Czytaj poradnik:
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL