Jak uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości

aktualizacja: 09.03.2012, 12:04
Foto: www.sxc.hu

Osoby sprzedające nieruchomość mogą uniknąć daniny, jeśli od zakupu upłynęło już pięć lat. W praktyce termin ten może być trudny do ustalenia

REDAKCJA POLECA
26.02.2015
Mieszkanie ze strychu – kiedy należy się PIT po sprzedaży
kancelarierp.pl
Stwórz swoją umowę - szybko i profesjonalnie!
Kupiłam mieszkanie w kwietniu 2007 r., wtedy podpisany został akt notarialny. Teraz chciałabym je sprzedać. Czy uniknę podatku, jeśli poczekam do maja, bo wtedy upłynie pięć lat?
Pięcioletni termin, który uprawnia do sprzedaży bez podatku, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Mówi o tym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. W opisanym przypadku należy go liczyć od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r., co oznacza, że mieszkanie będzie można sprzedać bez daniny dopiero po 1 stycznia 2013 r.
W 2001 r. kupiliśmy działkę budowlaną, ale dom postawiliśmy na niej w 2010 r. Kiedy możemy sprzedać całość bez podatku?
Zgodnie z art. 46 kodeksu cywilnego budynki trwale związane z gruntem są częścią składową nieruchomości. Nie mogą być przedmiotem odrębnej własności. Jeśli zatem najpierw dochodzi do nabycia ziemi, a dopiero później wzniesiony zostanie budynek, z podatkowego punktu widzenia istotny jest moment nabycia gruntu. Za termin nabycia nieruchomości uważa się więc 2001 r. Oznacza to, że czytelnik już teraz może sprzedać posesję bez żadnego podatku. Uwaga, inaczej byłoby z budową na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Wówczas terminy nabycia prawa do gruntu oraz wybudowania domu ustala się odrębnie.
W 2006 r. wybudowałem dom jednorodzinny na działce należącej do moich rodziców. W 2010 r. rodzice przekazali mi działkę w darowiźnie. Sprzedałem nieruchomość w 2011 r. Czy po pięciu latach od budowy mam prawo do zwolnienia z PIT?
Niestety, nie, ponieważ za datę nabycia nieruchomości należy uznać 2010 r. Dom wybudowany na działce należącej do rodziców jest ich własnością, niezależnie od tego, kto go sfinansował. Natomiast syn nabył posesję w drodze darowizny w 2010 r., co oznacza, że dopiero w 2016 r. może sprzedać ją bez podatku. Teraz mógłby jednak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Warunkiem jest przeznaczenie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch  lat od transakcji. Do końca kwietnia 2012 r. musi złożyć zeznanie podatkowe na druku PIT-39. W rubryce nr 26 należy wpisać kwotę dochodu zwolnionego z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, a więc na własne cele mieszkaniowe. Ważne jest, że dwuletni okres na dokonanie inwestycji liczy się od końca roku sprzedaży. Czytelnik ma więc na to czas do końca 2013 r.
Dostałem mieszkanie w spadku po wujku, który zmarł w 2009 r. Sąd dopiero na początku 2011 r. wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy od tego czasu liczy się nabycie?
Terminem nabycia jest moment otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Nie ma natomiast znaczenia, kiedy zostało wydane postanowienie sądu. Oznacza to, że w opisanym przypadku czytelnik stał się właścicielem mieszkania w 2009 r.
W 1986 r. przyznano mi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W 2008 r. przekształciłam je w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a w 2010 r. w prawo odrębnej własności. Kiedy właściwie miało miejsce nabycie?
Za nabycie nieruchomości uznaje się uzyskanie prawa odrębnej własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie ma znaczenia, że ktoś posiadał wcześniej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W opisanym przypadku do nabycia doszło więc w 2008 r., kiedy czytelniczka uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Późniejsze przekształcenie nie ma znaczenia na gruncie przepisów podatkowych.

POLECAMY

KOMENTARZE