Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Adam Pomorski prezesem Pen Clubu

Tłumacz, eseista i krytyk literacki Adam Pomorski do 2014 roku pozostanie na stanowisku prezesa Polskiego PEN Clubu
Prezesem honorowym Polskiego PEN Clubu jest, od 2010 r., Władysław Bartoszewski. W skład Zarzšdu wchodzš: Adam Pomorski (prezes), Paweł Huelle i Iwona Smolka (wiceprezesi), Anna Nasiłowska (sekretarz), Piotr Mitzner (skarbnik) oraz członkowie Marek Bieńczyk, Krzysztof Dorosz, Jerzy Jarzębski, Ireneusz Krzemiński, Ewa Lipska, Janusz Odrowšż-Pienišżek, Kazimierz Orłoœ, Jerzy Pomianowski, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Paweł Œpiewak, Bożena Umińska-Keff, Andrzej Werner i Henryk WoŸniakowski. Prezes Adam Pomorski będzie pełnił tę funkcję do 2014 r. (potem odbędš się nowe wybory prezesa stowarzyszenia), a pozostałe osoby z zarzšdu będš sprawować swoje funkcje do roku 2016. Do zarzšdu weszło pięć nowych osób. Jak poinformował PAP w czwartek Adam Pomorski, sš to: teatrolog, poeta, eseista, pisarz Piotr Mitzner, poeta, prozaik, eseista, krytyk Sergiusz Sterna-Wachowiak, socjolog i historyk idei Paweł Œpiewak, poetka, pisarka, eseistka Bożena Umińska-Keff oraz publicysta i wydawca Henryk WoŸniakowski.
Międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy PEN Club (od angielskiego "pen", czyli pióro i od pierwszych liter innych angielskich słów: poets - poeci, essayists - eseiœci, novelists - powieœciopisarze) zostało założone w 1921 r. w Londynie. Jego cel to promowanie przyjaŸni oraz intelektualnej współpracy między pisarzami z całego œwiata. Stowarzyszenie kieruje się zasadš, że literatura pełni istotnš rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. Międzynarodowe stowarzyszenie zrzesza ponad sto niezależnych, narodowych PEN Clubów z różnych krajów. Polski PEN Club ma siedzibę w Warszawie. - Liczy obecnie około 300 członków. Powstał jako jeden z pierwszych w Europie, w 1925 roku - przypomniał Adam Pomorski. Prezesami Polskiego PEN Clubu byli m.in. Stefan Żeromski, Jan Parandowski, Jacek Bocheński i Władysław Bartoszewski (w latach 2001-2010, od 2010 r. pełni zaœ funkcję prezesa honorowego). Adam Pomorski jest prezesem od 2010 r. Polski PEN Club prowadzi działalnoœć opiniotwórczš (oœwiadczenia, protesty przeciw cenzurze, nietolerancji, antysemityzmowi, jak też przeciw obcišżaniu ksišżek podatkiem VAT), angażuje się w obronę represjonowanych pisarzy œwiata (np. w starania o uwolnienie z więzienia w Wietnamie członka honorowego Polskiego PEN Clubu, prof. Doan Viet Hoafa, 1998), organizuj
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL