Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Żydzi, Polacy i przeszłość

Dziœ trafi do księgarń nowa ksišżka Jana Tomasza Grossa, „Strach". Tak jak poprzednia, „Sšsiedzi", wywoła zapewne wiele komentarzy. Nic dziwnego, dotyczy bowiem rzeczy bolesnej, drażliwej i trudnej, czyli relacji Polaków i Żydów oraz problemu polskiego antysemityzmu.
Czy spełniš się nadzieje tych, którzy w nowej ksišżce Grossa upatrujš szansy na rozpoczęcie poważnej dyskusji? Czy dzięki niej „Polska stawi czoła przeszłoœci", jak ujšł to Elie Wiesel? Albo – skromniejsze nieco oczekiwanie wyrażone przez Henryka WoŸniakowskiego, wydawcę ksišżki ze Znaku – czy dzięki „Strachowi" „fakt, że po wojnie Polska była jedynym krajem, w którym Żydzi byli zagrożeni fizycznie jako Żydzi, zostanie należycie przepracowany przez polskie myœlenie"? Mocno w to wštpię. I to nie tylko dlatego, że można zakwestionować twierdzenie WoŸniakowskiego. Każda debata o wadach narodowych, o stereotypach i uprzedzeniach – a do nich z pewnoœciš należy antysemityzm – może być pożyteczna. Tylko żeby takš debatę o winach i sumieniu prowadzić, potrzebna jest elementarna uczciwoœć, rzetelnoœć, szacunek dla faktów, rozumienie historycznego procesu, zdolnoœć wyjœcia poza swój wšski punkt widzenia i dostrzeżenie, albo przynajmniej próba dostrzeżenia, kontekstu wydarzeń. Otóż tego wszystkiego w ksišżce Grossa nie ma. Pierwszš rzeczš, która zaskoczyć musi każdego polskiego czytelnika, jest sprowadzenie całej grozy II wojny œwiatowej wyłšcznie do Holokaustu. W tej ksišżce znika cierpienie innych ofiar niż żydowskie, a problem uwikłania częœci Żydów w komunizm staje się całkiem nieistotny. Nie dowiadujemy się ani o eksterminacyjnej polityce nazistowskiej skierowanej przeciw nie-Żydom, ani o zbrodniach komunistycznych.
Ale nie tylko to. Tym, co uderza jeszcze bardziej, jest rola, jakš w ksišżce Gross przypisuje ogółowi Polaków. Opisujšc proces przeœladowania Żydów pod niemieckš okupacjš, autor „Strachu" jednym tchem wymienia kolejne zarzšdzenia niemieckich władz okupacyjnych i... zbrodnię w Jedwabnem. To nie przypadek. Przecież, jak się okazuje, „Polacy w przeważajšcej większoœci nie okazywali pomocy ani nawet współczucia mordowanym współobywatelom Żydom i jakże często, na różne sposoby, uczestniczyli w procesie Zagłady". Trudno chyba zaleŸć inny przykład tak daleko posuniętej nienawiœci i pogardy. Większoœć Polaków – poza nielicznš grupš inteligencji – to w ujęciu Grossa dziki, łapczywy, żšdny mordu motłoch, to ciemna, ogłupiona, chytra hołota, powodowana chciwoœciš i kompleksami. Po kolejnych opisach Grossa pojawić się musi proste pytanie: jeœli większoœć Polaków była taka, jak ich nam maluje autor „Strachu" – irracjonalna, otępiała, poddana machinacjom katolickiego kleru, pazerna i zbrodnicza masa – to czyż zaliczenie ich przez okupanta do kategorii podludzi nie było aby uzasadnione? Jest chyba tylko jeden współczesny historyk, który w podobny sposób opisywał Polaków pod niemieckš okupacjš. O dziwo, to David Irving. „Strach” nie otwiera dyskusji i nie buduje dialogu. Przeciwnie – posługujšc się nieustannymi oskarżeniami, tworzy atmosferę konfrontacji i wrogoœci. Jest dziełem propagandzisty i radykała. Warto jednak tę ksišżkę przeczytać i zobaczyć, dokšd może doprowadzić historyka uleganie fobiom oraz bezkrytyczny stosunek tylko do jednego narodu. Wydaniu „Strachu” towarzyszy publikacja przez IPN „Po Zagładzie", ważnej ksišżki Marka Chodakiewicza. Praca ta zawiera to, czego „Strachowi" brakuje: wiele perspektyw i wrażliwoœć na szczegół. Nie unika tego, co niewygodne – opisu przypadków polskiego antysemityzmu – ale pokazuje je w prawdziwej skali i kontekœcie, odróżniajšc je od działań antykomunistycznych czy zwykłych aktów rabunku. Można mieć nadzieję, że to ona stanie się podstawš otwartej i gruntownej debaty o polskiej przeszłoœci.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL