Czym jest akt mianowania nauczyciela

aktualizacja: 24.02.2012, 15:02
Mianowanie to z jednej strony stopień awansu zawodowego nauczyciela, a...
Mianowanie to z jednej strony stopień awansu zawodowego nauczyciela, a z drugiej sposób nawiązania z takim nauczycielem stosunku pracy
Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

Czym w rzeczywistości jest akt mianowania, o którym jest mowa w Karcie Nauczyciela i kto go wystawia?

Mianowanie to z jednej strony stopień awansu zawodowego nauczyciela, a z drugiej sposób nawiązania stosunku pracy z nauczycielem.
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wymienia następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta; kontraktowy; mianowany; dyplomowany.
Stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę. W przypadku szkół gminnych właściwym do dokonania tej czynności będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta). Sam akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest decyzja administracyjną. W konsekwencji musi być zgodny z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, który określa niezbędne elementy każdej decyzji (m.in. oznaczenie organu wydającego, podpis i uzasadnienie), a także z art. 9b ust. 5 Karty nauczyciela.
Przepis ten określa inne wymagane elementy aktu mianowania (np. nazwa komisji kwalifikacyjnej, numer i data wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego).
Natomiast akt mianowania jest wystawiany po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego. Ten dokument wystawia dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela i jest to czynność z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Karty nauczyciela obligatoryjnymi składnikami tego mianowania są: wskazanie stanowiska i miejsca pracy, terminu rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenia lub zasady jego ustalania.
Mianowanie jest podstawą nawiązania stosunku pracy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Ale nie wszystkich. A tylko tych, którzy posiadają polskie obywatelstwo, maja pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. To nie koniec warunków, które trzeba spełnić. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 5 Karty stosunek pracy z nauczycielem mianowanym (i dyplomowanym) nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska.
Mianowanie jest możliwe, jeżeli szkole istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony. Wyjaśnić jeszcze trzeba, że wymóg posiadania polskiego obywatelstwa nie dotyczy obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób nauczyciel ma wykazać, że określone w art. 10 ust. 5 Karty wymagania spełnia. Oznacza to, że wystarczające w tym zakresie jest złożenie przez nauczyciela stosownych oświadczeń (oświadczenia). Wyjątek dotyczy jedynie potwierdzenia spełniania wymogu niekaralności. Tutaj ustawodawca wprost określił, że nauczyciel obowiązany jest przedłożyć dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Czytaj także w serwisie:
Sfera budżetowa » Nauczyciele
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE