Masz prawo wybrać sposób rozliczenia z fiskusem

aktualizacja: 10.01.2008, 14:45

Wynajmujący mają do wyboru jedną z dwóch form opodatkowania zysków z najmu – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo podatek według skali naliczany od dochodu

Nieważne, czy chodzi o wynajem mieszkania, domu, garażu czy np. samochodu. Sposób rozliczenia z fiskusem wybierasz przed rozpoczęciem najmu. Potem możesz go zmienić, ale decyzję o zmianie można podjąć tylko na początku każdego kolejnego roku podatkowego.
Podstawową formą opodatkowania najmu jest podatek płacony według skali podatkowej (tzw. zasady ogólne). Jeśli w odpowiednim terminie nie zadeklarujesz wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, twoje dochody z najmu będą opodatkowane w ten właśnie sposób.
Jeśli rozpoczynasz najem w trakcie roku, decyzję o wyborze formy rozliczenia musisz podjąć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia świadczenia usługi, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu.
Jeśli chcesz płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w tym terminie powinieneś złożyć w urzędzie skarbowym (właściwym według miejsca zamieszkania) pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu.
Jeśli go nie złożysz, będzie to równoznaczne z tym, że z najmu rozliczasz się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). W latach następnych takiego oświadczenia nie trzeba ponawiać. Jeśli jednak zamierzasz zrezygnować z ryczałtu na rzecz podatku według skali, to musisz powiadomić o tym urząd skarbowy w terminie do 20 stycznia. Inaczej nadal będziesz musiał płacić ryczałt. W tym samym terminie składasz też oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli w ubiegłym roku płaciłeś podatek według skali, a od nowego roku chcesz zmienić sposób rozliczenia (w 2008 r. ze względu na to, że 20 stycznia wypada w niedzielę, termin ten upływa 21 stycznia).
Wskazanych terminów nie można przekroczyć ani o jeden dzień. Spóźnienie oznacza bezpowrotnie utratę prawa do wyboru formy opodatkowania na dany rok. Jeśli rozpoczynasz najem w trakcie roku, oznacza to, że będziesz musiał płacić podatek według skali. Przegapienie terminu 20 stycznia oznacza natomiast, że w nowym roku musisz płacić podatek z najmu taki jak w roku ubiegłym.
>Przykład
Z umowy najmu mieszkania zawartej przez Ewę S. 10 stycznia wynika, że udostępni ona lokal najemcy od 1 lutego. Jednak czynsz będzie płatny z góry i za luty najemca ureguluje go do 31 stycznia. Jeśli najemca wywiąże się ze swojego obowiązku, pierwszy przychód z najmu Ewa S. uzyska 31 stycznia. Najpóźniej tego dnia musi złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przeciwnym razie utraci możliwość wyboru tej formy opodatkowania i będzie ją mogła wybrać najwcześniej w przyszłym roku.
Wybrana forma płacenia podatku dotyczy wszystkich zawieranych umów najmu i wszystkich wynajmowanych obiektów.
>Przykład
Andrzej L. uzyskuje przychody z najmu mieszkania. Jako formę opodatkowania na 2008 r. wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli w trakcie roku najemca zrezygnuje z najmu, a pan Andrzej znajdzie nowego najemcę i zawrze kolejną umowę najmu, przychody z tej umowy też będą opodatkowane ryczałtem. Nie musi składać nowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.
>Przykład
W styczniu 2008 r. Anna B. wynajęła lokal użytkowy będący jej własnością. Zdecydowała, że podatek dochodowy od najmu będzie płacić według skali podatkowej. W lutym zamierza też wynająć mieszkanie otrzymane w darowiźnie od rodziców. Z tytułu tego najmu także musi się rozliczać według skali podatkowej.
- Przyjętą formę rozliczenia trzeba stosować przez cały rok podatkowy. Możesz ją zmienić dopiero, począwszy od roku następnego.
- Wybrana forma rozliczenia dotyczy wszystkich zawieranych w danym roku umów najmu i wszystkich wynajmowanych obiektów.
Urząd skarbowy zawiadamiasz tylko o wyborze sposobu opodatkowania najmu. Nie informujesz o zawarciu umowy najmu ani o jej wygaśnięciu.
- W urzędzie nie musisz potwierdzać umowy najmu. Nie trzeba jej również dołączać do deklaracji ani do zeznania rocznego. Przechowujesz ją w domu, w razie kontroli urzędnik sam poprosi o jej przedstawienie.
- Ryczałtowe opodatkowanie dochodów z najmu nie pozbawia cię prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem ani – jeśli osiągasz poza najmem inne dochody – na zasadach przewidzianych dla samotnych rodziców.

POLECAMY

KOMENTARZE