Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Wielkie znaczenie małego organu

Fotorzepa, Szymon Łaszewski Szymon Łaszewski
W Instytucie Biologii Doœwiadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpoczęto pięcioletni grant przyznany przez Europejskš Organizację Biologii Molekularnej EMBO.
Niemal wszystkie komórki, od pierwotniaków po ludzi, sš wyposażone w krótkie wypustki – rzęski. Majš długoœć do kilkunastu mikrometrów. Ich szkielet tworzš maleńkie rurki zbudowane z białka tubuliny. Rzęski nieruchome odbierajš bodŸce ze œrodowiska i przekazujš je do wnętrza komórki. Brak lub wadliwe funkcjonowanie tych rzęsek może prowadzić do tworzenia cyst w nerkach, otyłoœci, zaburzeń wzroku, obecnoœci dodatkowych palców. Rzęski ruchome umożliwiajš przemieszczanie się plemników oraz pewnych typów organizmów jednokomórkowych. Zsynchronizowane bicie rzęsek komórek nabłonkowych przesuwa wydzieliny (np. w drogach oddechowych) lub odpowiada za transport drobin (np. komórki jajowej w jajowodzie). — Za funkcjonowanie pojedynczej rzęski odpowiada 500-600 białek. Naszym celem jest wyszukanie nowych, potencjalnie rzęskowych białek i zbadanie, czy lokalizujš się one w rzęskach, a jeœli tak, jak wpływajš na ich budowę i funkcjonowanie. Badania prowadzimy na pierwotniaku Tetrahymena thermophila. Sprawdzimy, czy białka, zidentyfikowane u pierwotniaków jako rzęskowe, pełniš podobne funkcje w komórkach ssaków. Odległoœć ewolucyjna między pierwotniakiem a człowiekiem jest ogromna. Będziemy zatem chcieli się upewnić, czy funkcja białka rzęskowego została zachowana w ewolucji. Jeœli tak, zidentyfikowane białka posłużš jako cel terapii medycznych — wyjaœnia dr Dorota Włoga. Na podstawie informacji Instytutu Biologii Doœwiadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL