Prawo drogowe

Mandaty kierowców za niezapięte pasy, folię na szybach, słuchanie głośnej muzyki

Fotorzepa, Beata Kitowska BK Beata Kitowska
Trwa czas wzmożonych zimowych podróży. Policja sypie mandatami, a kierowcy, zamiast płacić, próbują podważać ich zasadność. Z pytaniami zwracają się często zarówno do nas, jak do i policji. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane
Kto ponosi odpowiedzialność i w efekcie płaci za niezapięte przez pasażera pasy: on sam czy kierowca pojazdu? Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym kierujący i każda osoba przewożona pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek korzystania z nich podczas jazdy. Przepis przewiduje jednak pewne odstępstwa i obowiązku tego nie mają między innymi: - osoby mające orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów,
- kobiety w widocznej ciąży. W kwestii odpowiedzialności za niezastosowanie się przez pasażera do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa  przepisy stanowią, że to kierowca odpowiada za pasażerów i ma obowiązek pouczyć ich o konieczności zapięcia pasów oraz odmówić jazdy, jeśli nie wykonają tego polecenia. Jeżeli w trakcie jazdy pasażer samowolnie odepnie pas i tak zastanie go policjant drogówki, do odpowiedzialności może być pociągnięty zarówno kierowca, jak i pasażer. Niezależnie jednak od mandatu,  który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również może zostać ukarany mandatem 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa. Czy strażnik miejski może zatrzymać pojazd będący w ruchu na drodze? Funkcjonariusz straży gminnej (miejskiej) jest upoważniony do zatrzymywania pojazdów, których kierujący nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym. Może również zatrzymać pojazd w związku z naruszeniem zakazu zatrzymywania lub postoju oraz wobec rowerzystów i motorowerzystów, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów. Policjant zatrzymał mi dowód rejestracyjny. Jako powód wpisał  ograniczenie pola widzenia kierowcy poprzez naklejenie folii na szybach drzwi przednich. Czy miał do tego prawo? Zgodnie z art. 66 prawa o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto  konstrukcja pojazdu musi zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy. Zgodnie z powyższym polskie prawo zezwala na przyciemniane tylne szyby boczne, jeżeli uzyska pan na to stosowny atest. Na podstawie rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przednia szyba oraz boczne kierowcy i pasażera powinny zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia obrazu. W cytowanym rozporządzeniu nie ma mowy o tylnych szybach bocznych. Policjant miał prawo zatrzymać panu dowód rejestracyjny, ponieważ naruszył pan przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Czy słuchanie głośnej muzyki w aucie jest wykroczeniem? Przepisy ruchu drogowego nie zabraniają słuchać głośnej muzyki. Trzeba jednak pamiętać, że nadmierny hałas może być odebrany jako zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego. A to już jest wykroczeniem określonym w art. 51 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Odrębnym i ważnym zagadnieniem jest słuchanie głośnej muzyki w samochodzie w ruchu miejskim – w ten sposób bowiem kierujący ogranicza sobie możliwość usłyszenia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. Skradziono mi prawo jazdy. Czy mogę poruszać się po drogach z zaświadczeniem  otrzymanym z policji? Prawo jazdy zalicza się do dokumentów,  które kierujący jest zobowiązany mieć przy sobie oraz okazywać na żądanie organu uprawnionego do jego sprawdzania. Zaświadczenie o kradzieży dokumentu wystawione przez policję nie uprawnia do kierowania pojazdem. Jest to dokument poświadczający jedynie fakt zawiadomienia policji o zaistniałym zdarzeniu, lecz nie zastępuje on utraconego prawa jazdy. W związku z tym  kierowanie pojazdem przez osobę posiadającą przy sobie tylko zaświadczenie o kradzieży dokumentów jest wykroczeniem z art. 95 kodeksu wykroczeń. Za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy może zostać nałożony mandat karny w wysokości 50 zł.
Źródło: Rzeczpospolita
UKRYJ KOMENTARZE KOMENTARZE RP.PL KOMENTARZE FACEBOOK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL