Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Zmarł płk Leszek Tobiasz, były oficer WSI

Płk Leszek T. w œledztwie obcišżał dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego (na zdjęciu)
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Zmarł płk Leszek Tobiasz, który po przegranych przez PiS wyborach powiadomił ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o rzekomej korupcji w Komisji Weryfikacyjnej WSI
Jako pierwszy o zgonie Tobiasza poinformował portal niezależna.pl. Nie sš znane okolicznoœci jego œmierci. Według informacji "Rz" zgon nastšpił w niedzielę. "Gazeta Wyborcza" twierdzi, że pułkownik zmarł z "z przyczyn naturalnych" w pištek, w Radomiu. Miał mieć problemy z kršżeniem. W listopadzie 2007 r. Tobiasz (były oficer rozwišzanych Wojskowych Służb Informacyjnych) zgłosił się do Komorowskiego. Ten zorganizował tajne spotkanie z udziałem Tobiasza, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka i Pawła Grasia. Tobiasz poinformował wtedy, że były oficer WSI płk. Aleksander L. i dziennikarz Wojciech Sumliński proponowali pomoc w przejœciu do Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zamian za łapówki. Warszawska prokuratura oskarżyła ich o powoływanie się na przełomie lat 2006-2007 na wpływy w Komisji Weryfikacyjnej WSI i podjęcie się - w zamian za 200 tys. zł - załatwienia pozytywnej weryfikacji Tobiaszowi.
Sumliński bronił się, twierdzšc że to prowokacja wymierzona w Komisję Weryfikacyjnš. Jednym ze œwiadków w œledztwie był prezydent Komorowski. Ale to Tobiasz był głównym œwiadkiem oskarżenia. Mimo to nie stawił się na jednej z ostatnich rozpraw, podczas której miał być przesłuchany.

Do konfrontacji z prezydentam nie dojdzie

Kolejna rozprawa dotyczšca rzekomej korupcji w komisji weryfikacyjnej WSI jest zaplanowana na 1 marca. To na niej miało dojœć do przesłuchania płk. Tobiasza. Były funkcjonariusz Wojskowych Służb Informacyjnych, który - po likwidacji WSI, według ustaleń "Rz" œciœle współpracował m.in w rozpracowywaniu œrodowiska dziennikarskiego z Agencjš Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dwukrotnie wczeœniej nie stawił się na przesłuchanie przed sšdem. - Przygotowaliœmy listę okolo 150 pytań, które miały mu być zadane. Niestety nie będzie to już możliwe - mówi "Rz" Wojciech Sumliński. Obrona Sumlińskiego chciała w sšdzie doprowadzić do konfrontacji prezydenta Bronisława Komorowskiego i płk. Tobiasza. Jeszcze gdy sprawa była na etapie postępowania prokuratorskiego media m.in "Nasz Dziennik" i "Rzeczpospolita" ujawniły, że obaj złożyli sprzeczne zeznania dotyczšce okolicznoœci spotkania oficerów WSI z Bronisławem Komorowskim (po publikacjach mediów na ten temat Komorowski zmienił zeznania w tzw. przesłuchaniu uzupełniajšcym - red.). Na takš konfrontację teraz już nie ma szans. Wczeœniej przed sšdem skonfrontowano zeznania Aleksandra Lichockiego (inny z oficerów WSI) i Tobiasza - ich porównanie wykazało istotne nieœcisłoœci. - Miałem nadzieję, że w ten sposób będę mógł udowodnić to, co ujawniły już wczeœniej media, m.in "Rzeczpospolita", że cała ta sprawa wskazuje na prowokację służb specjalnych - mówi Sumliński.

Tobiasz odpowiedzialny za "Anioła"

Sprawa rzekomej korupcji w Komisji Weryfikacyjnej WSI to nie jedyna afera, w której pojawia się nazwisko Leszka Tobiasza. Był on osobiœcie odpowiedzialny m.in za przeprowadzenie w latach 2002-2003 nielegalnej operacji WSI o kryptonimie "Anioł". Chodziło w niej o znalezienie lub spreparowanie dokumentów, kompromitujšcych hierarchów Koœcioła, które mogłyby być wykorzystane przez służby do nacisku na duchownych. Ofiarš tej operacji stał się były arcybiskup poznański Juliusz Paetz. Jak wynika z informacji zawartych w Teczce Nadzoru Szczególnego Kryptonim "Anioł",  Tobiasz za poœrednictwem Jerzego Wójcickiego, ministra energetyki w okresie PRL, zakwalifikowanego wczeœniej przez WSI jako OZ "Rektor" - przekazał jednemu z dziennikarzy dokładne wskazówki, gdzie szukać materiałów majšcych wskazywać na homoseksualne skłonnoœci duchownego i mogšcych obcišżyć biskupa. Likwidator WSI nie złamał tajemnicy państwowej
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL