Wysokość opłat za wniosek o ochronę nazwy wyrobu winiarskiego

aktualizacja: 14.02.2012, 06:50

Podstawowa stawka za objęcie ochroną wyrobu winiarskiego to 300 zł

Minister rolnictwa ustalił taką opłatę niezbędną przy uznaniu, że dany wyrób winiarski jest objęty ochroną nazwy zgodnie z unijnym rozporządzeniem 1234/2007 WE.
Także 300 zł kosztować będzie wniesienie zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną. Tyle samo wyniesie opłata za zmianę w specyfikacji.
O tym, że czynności te są odpłatne, stanowi polska ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Wnioski o objęcie unijną ochroną danego wyrobu przyjmuje minister rolnictwa. Także za jego pośrednictwem wnosi się sprzeciw lub występuje o zmiany.
Przepisy dziś wchodzą w życie.
Podstawa prawna:
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 grudnia 2011 r. DzU z 30 stycznia 2012 r., poz. 116

POLECAMY

KOMENTARZE