Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Polskie uczelnie wyższe online

Krakowska AGH awansowała w rankingu Webometrics o 248 miejsc. Na zdjęciu centrum komputerowe Cyfronet AGH, a w nim superkomputer Zeus
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
E-learning, kanały na YouTubie, prace naukowe w sieci. Polskie szkoły wyższe coraz łatwiej znaleŸć online
Internet to dziœ jedno z większych pól ekspansji uczelni wyższych. Jeœli sš dobrze widoczne w sieci, mogš liczyć na większy prestiż, zainteresowanie studentów z kraju i zagranicy czy zaproszenie do udziału w międzynarodowych projektach grantowych.

Polskie uczelnie coraz lepiej wykorzystujš Internet. Choć wcišż daleko im do œwiatowej czołówki, w cišgu roku wykonały ogromny skok. Pokazał to ranking Webometrics sporzšdzany corocznie przez Najwyższš Radę Badań Naukowych w Madrycie, która mierzy widocznoœć stron internetowych uniwersytetów.

Sprawdza m.in. dostępnoœć w sieci materiałów z zajęć, zasób bibliotek cyfrowych, baz danych. Ranking obejmuje ponad 20 tys. uczelni.

Kraków na czele

Prym w zestawieniu wiodš uczelnie z USA. Zajmujš niemal wszystkie z pierwszych stu miejsc. Najlepsza z polskich szkół wyższych, Uniwersytet Jagielloński, zajęła 293. pozycję na œwiecie i 101. w Europie.

– Stale poprawia się pozycja UJ w tym rankingu – mówi "Rz" Katarzyna Pilitowska, rzeczniczka krakowskiej uczelni.  I dodaje, że do sukcesu przyczyniajš się m.in. publikacje internetowe Wydawnictwa UJ oraz tworzenie czasopism w wersji internetowej.

Druga jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zajęła 301. miejsce i w cišgu roku awansowała aż o 248. – Na naszej uczelni z roku na rok roœnie liczba publikacji obcojęzycznych, a znaczna częœć z nich trafia do liczšcych się na œwiecie czasopism naukowych. Coraz więcej z nich umieszczamy w sieci – tłumaczy awans rektor AGH prof. Antoni Tajduœ i dodaje, że uczelnia zaczęła wydawać czasopisma naukowe nie tylko w wersji papierowej, ale także w elektronicznej w języku angielskim.

Stworzyła również dla swoich studentów platformę e-learningowš. Za poœrednictwem Internetu mogš rozwišzywać na niej problemy naukowe, dyskutować, tworzyć grupowe projekty. – Coraz częœciej korzystamy z tej formy – przyznaje prof. Jan Kusiak, dyrektor Centrum E-learningu z AGH. – W cišgu ostatniego miesišca aktywnych na platformie było dziennie od  4 do 7 tys. osób. Z zasobów AGH może korzystać każdy. Dzięki portalowi Open.agh.edu.pl można bezpłatnie pobrać materiały naukowców tej uczelni.
Korzystajš z tego nauczyciele, ale i maturzyœci. – Open.agh to jedna z przyczyn naszego awansu w Webometrics. Dziennie portal notuje nawet 2 tys. pobrań materiałów – zdradza prof. Kusiak.

W Google'u albo wcale

Rekordowy awans zanotował Uniwersytet Œlšski. O 321 miejsc. Zajmuje szóstš lokatę wœród polskich uczelni. – Wiele pozycji wydawnictwa UŒ oraz publikacji naszych pracowników pojawiło się w elektronicznych bazach danych, a także na Google Books – tłumaczy awans uczelni rektor UŒ prof. Wiesław Banyœ. Zaznacza, że uniwersytet jako pierwszy w Polsce pojawił się na kanale YouTubeEDU. Opublikował na nim już kilkadziesišt filmów edukacyjnych dotyczšcych chemii, krystalografii, matematyki i fizyki. Na tym samym portalu filmy umieszczajš takie potęgi, jak Massachusetts Institute of Technology czy Yale University. – Zaczęliœmy upowszechniać w sieci wyniki prowadzonych badań – dodaje prof. Banyœ. Uczelnie twierdzš, że korzyœci z obecnoœci w sieci sš namacalne. – Przybywa propozycji współpracy naukowo-badawczej. Stajemy się atrakcyjnym partnerem – mówi prof. Tajduœ. – Przybywa nam też zagranicznych studentów. – Wzrosło zainteresowanie informacjami o UJ w sieci. Rozwija się współpraca międzynarodowa – ocenia Pilitowska. – Dzięki obecnoœci w sieci z pewnoœciš uczelniom łatwiej nawišzać współpracę naukowš, zaproponować wspólne badania – uważa prof. Ireneusz Białecki z Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW. Przestrzega jednak, by nie stawiać obecnoœci w sieci na pierwszym miejscu. – Choć panuje przekonanie, że trzeba być w Google'u, bo inaczej nie ma nas wcale, to lepiej zadbać o merytoryczny poziom publikacji i osišgnięć naukowych niż tylko o ich liczbę – mówi "Rz". Dlaczego polskie uczelnie nie weszły jeszcze do pierwszej setki w Webometrics? – Cišgle zbyt mało publikujš w Internecie, a jeœli już, często nie sš to teksty w języku angielskim  – przyznaje prof. Tajduœ. – Zdarza się też, że te publikacje nie sš na najwyższym poziomie. Jeœli chcemy zagoœcić na stałe w naukowej pierwszej lidze, musimy pracować nad zmianš tego stanu rzeczy. Ranking WEBOMETRICS

Najlepiej widoczne w sieci

LIDERZY ŒWIATOWI POLSCY LIDERZY 293. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie<@$p> 301. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie < 347. Uniwersytet Warszawski 354. Politechnika Warszawska 381.Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 574. Uniwersytet Œlšski  w Katowicach Opinia dla "Rz"
Jakub Wojnarowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Takie rankingi jak Webometrics sš analizowane przez dziennikarzy, badaczy szukajšcych pracy i partnerów do projektów, studentów i doktorantów, podejmujšcych decyzję o wyborze studiów. Wysoka pozycja w rankingu lub efektowny skok (jak w przypadku AGH czy UŒ) rzucajš się w oczy i stanowiš podstawę dokonywania tej analizy. Wysoka pozycja w rankingu œwiadczy także o tym, że uczelnia jest otwarta, dynamiczna, chce przycišgać coraz lepszych studentów. Zagraniczni naukowcy postrzegajš polskš naukę  i szkolnictwo wyższe w sposób stereotypowy. Dbałoœć o dostępnoœć informacji, wysoka jakoœć zawartoœci witryn mogš te  stereotypy przełamywać i pomóc w pozyskaniu zagranicznych partnerów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL