Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Mamy więcej Pomników Historii

Mały Pałac w Łomnicy
ROL, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej, warszawskie Filtry, zespół zamkowo-pałacowy wraz z koœciołem parafialnym w Kórniku, XIX-wieczna Osada Fabryczna w Żyrardowie, młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju oraz trafiły na listę Pomników Historii
Przedstawiciele obiektów odebrali w czwartek stosowne dokumenty podczas uroczystoœci w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Bronisław Komorowski podziękował wszystkim za dbanie o zabytki i wyraził nadzieję, że uda mu się niebawem odwiedzić miejsca, które podczas jego kadencji trafiły na listę Pomników Historii. "One sš wyznacznikiem naszej tożsamoœci, ale także i naszej ambicji na przyszłoœć. One budujš dumę, budujš także poczucie przynależnoœci do kultury polskiej, do kultury europejskiej" - podkreœlił. Totalizator Sportowy uruchomił 1 stycznia zdrapkę Skarby Polski, z której zyski majš być przeznaczone na ochronę Pomników Historii.
Z wyróżnienia szczególnie cieszył się Krzysztof Korzeń z Fundacji Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. - Mamy szczególnš satysfakcje, bo te obiekty przez lata były niszczone, jako obce nam kulturowo. Władze nie chciały się przyznać do tego dziedzictwa. Tymczasem pałace w dolinie Jeleniogórskiej sš zespołem wyjštkowym w skali Europy - mówi. Prywatni właœciciele podnoszš je teraz z ruin, nadajš im nowe funkcje, udostępniajš publicznoœci. Organizujš w nich życie kulturalne, pielęgnujš tradycje ważne dla lokalnej społecznoœci. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zamierza starać się o wpisanie zespołu pałaców i ogrodów na listę dziedzictwa kulturowego œwiata UNESCO. Uznanie zabytków za Pomniki Historii otwiera formalnie takš możliwoœć. Prezydent państwa może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartoœci dla kultury. Wniosek do prezydenta o wpisanie obiektu na listę Pomników Historii składa minister kultury po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. Od 1994 r., od kiedy tytuł jest przyznawany, na listę trafiło prawie 50 obiektów m.in. zespół klasztorny na Jasnej Górze, pole bitwy pod Grunwaldem oraz historyczne zespoły Krakowa i Warszawy (z Traktem Królewskim i Wilanowem). Minister kultury może również przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Œwiatowego UNESCO wniosek o wpisanie Pomnika Historii na Listę Œwiatowego Dziedzictwa. Pałace i ogrody Kotliny Jeleniogórskiej uznane za Pomniki Historii
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL