Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej

Spis

Sporzšdziłam spis pytań‚
na które nie doczekam się już odpowiedzi‚
bo albo za wczeœnie na nie‚
albo nie zdołam ich pojęć.

Spis pytań jest długi‚
porusza sprawy ważne i mniej ważne‚
a że nie chcę was nudzić‚
wyjawię tylko niektóre:

Co było rzeczywiste‚
a co się ledwie zdawało
na tej widowni
gwiezdnej i podgwiezdnej‚
gdzie prócz wejœciówki;

Co z całym œwiatem żywym‚
którego nie zdšżę
z innych żywym porównać;

O czym będš pisały
nazajutrz gazety;
kiedy ustanš wojny
i co je zastšpi;

Na czyim teraz palcu
serdeczny pierœcionek
skradziony mi – zgubiony;

Gdzie miejsce wolnej woli‚
która potrafi być i nie być
równoczeœnie;

Co z dziesištkami ludzi –
czy myœmy naprawdę się znali;

Co próbowała mi powiedzieć M.‚
kiedy już mówić nie mogła;

Dlaczego rzeczy złe
brałam za dobre
i czego mi potrzeba‚
żeby się więcej nie mylić?

Pewne pytania
notowałam chwilę przed zaœnięciem‚
Po przebudzeniu
już ich nie mogłam odczytać.

Czasami podejrzewam
że to szyfr właœciwy.
Ale to też pytanie
które mnie kiedyœ opuœci.

Nic dwa razy

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliœmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyœmy uczniami byli
najtępszymi w szkole œwiata‚
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy‚
nie ma dwóch podobnych nocy‚
dwóch tych samych pocałunków‚
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj‚ kiedy twoje imię
ktoœ wymówił przy mnie głoœno‚
tak mi było‚ jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziœ‚ kiedy jesteœmy razem‚
odwróciłam twarz ku œcianie.
Róża? Jak wyglšda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się‚ zła godzino‚
z niepotrzebnym mieszasz l lękiem?
Jesteœ – a więc musisz minšć.
Miniesz – a więc to jest piękne.

Uœmiechnięci‚ wpółobjęci
spróbujemy szukać zgody‚
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

Kot w pustym mieszkaniu

Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma poczšć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na œciany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione‚
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte‚
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie œwieci.
Słychać kroki na schodach‚
ale to nie te.
Ręka‚ co kładzie rybę na talerzyk‚
także nie ta‚ co kładła.

Coœ się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coœ się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoœ tutaj był i był‚
a potem nagle zniknšł
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
I rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci‚
niech no się pokaże.
Już on się dowie‚
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało‚
pomalutku‚
na bardzo obrażonych łapach.

I żadnych skoków pisków na poczštku.

Dzieci epoki


Jesteœmy dziećmi epoki,
epoka jest polityczna.

Wszystkie twoje, nasze, wasze
dzienne sprawy, nocne sprawy
to sš sprawy polityczne.

Chcesz czy nie chcesz,
twoje geny majš przyszłoœć politycznš,
skóra odcień polityczny,
oczy aspekt polityczny.

O czym mówisz, ma rezonans,
o czym milczysz, ma wymowę
tak czy owak politycznš.

Nawet idšc borem lasem
stawiasz kroki polityczne
na podłożu politycznym.

Wiersze apolityczne też sš polityczne,
a w górze œwieci księżyc,
obiekt już nie księżycowy.
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Jakie pytanie, odpowiedz kochanie.
Pytanie polityczne.

Nie musisz nawet być istotš ludzkš,
by zyskać na znaczeniu politycznym.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL