Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Nowy serwis Trybunału Konstytucyjnego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Dostępny jest już dla czytelników nowy internetowy serwis TrybunałuKonstytucyjnego - "Obserwator Konstytucyjny". Jego twórcy zapowiadajš, że portal ma być miejscem debaty na temat państwa i prawa oraz służyć edukacji prawnej
"To nie jest oficjalna strona Trybunału Konstytucyjnego, tylko raczej publicystyczny dodatek i łšcznik pozwalajšcy na dyskusję oraz dotarcie zainteresowanych osób do problematyki zwišzanej z prawem i ekspertów z dziedziny konstytucyjnej" - powiedział PAP redaktor naczelny nowego serwisu Piotr Rachtan. Dodał, że portal ma charakter otwarty, a obok działów informacyjnych i publicystycznych będš na nim prawnicze blogi i materiały wideo. Strona funkcjonuje od czwartku pod adresem www.obserwatorkonstytucyjny.pl. Twórcy portalu liczš, iż patronat TK zapewni wysoki merytorycznie poziom tekstów i prowadzonej debaty. Jak zaznaczono w regulaminie serwisu, "ma on służyć upowszechnianiu wartoœci i zasad kultury obywatelskiej opartej na konstytucjonalizmie, promować konstytucję i zasady państwa prawa, edukować w dziedzinie prawodawstwa i kultury prawa oraz poprzez publikacje zainteresowanych tymi kwestiami internautów ukazywać luki w tych obszarach". Serwis powstał z inicjatywy Biura Trybunału Konstytucyjnego - który jest jego właœcicielem.
Bez zmian pozostaje dotychczasowa oficjalna strona Trybunału www.trybunal.gov.pl zawierajšca m.in. informacje o planowanych rozprawach, dokumenty do poszczególnych spraw i komunikaty prasowe o orzeczeniach. "Na pewno na naszym serwisie nie będziemy komentować wyroków, bo byłoby to niezręczne wobec naszego patrona" - zaznaczył Rachtan. Wskazał jednak, że sprawy przed Trybunałem, które dotyczš dużych grup obywateli, nawet jeœli nie sš spektakularne, znajdš odbicie w publikacjach na portalu. Innymi tematami, którymi chce zajšć się redakcja, sš m.in. orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœci i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. "Widzimy, że kwestie te spotykajš się z dużym zainteresowaniem" - ocenił Rachtan. Z "Obserwatorem Konstytucyjnym" współpracować majš znani prawnicy, w tym byli sędziowie TK: Jerzy Stępień i Ferdynand Rymarz. Inspiracjš dla twórców serwisu był portal Narodowego Banku Polskiego "Obserwator Finansowy"
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL