Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Pojazd zastępczy nie będzie przyznawany automatycznie

Fotorzepa, Krzysztof Skłodkowski Krzysztof Skłodkowski
Możliwoœć przesiadki do komunikacji miejskiej nie wyklucza zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego
Sšd Najwyższy przesłał do rzecznika ubezpieczonych uzasadnienie uchwały z 17 listopada 2011 r. (sygn. III CZP 5/11) wyjaœniajšcej zasady zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Z uzasadnienia wynika jasno, że firmy ubezpieczeniowe nie mogš odmawiać pokrycia kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, gdy właœciciel, którego pojazd po wypadku z cudzej winy trafił do warsztatu, może korzystać z innych œrodków komunikacji. – Uchwała kwestionuje dotychczasowš praktykę ubezpieczycieli, którzy automatycznie odmawiali wypłaty kosztów wynajęcia samochodu zastępczego osobom majšcym dostęp do komunikacji publicznej – zauważa Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
Jak dodaje, po uchwale Sšdu Najwyższego refundacja nie będzie przysługiwała tylko w wyjštkowych okolicznoœciach, np. gdy poszkodowany ma do dyspozycji drugie auto albo gdy i tak nie korzystał ze zniszczonego pojazdu. Jego zdaniem w innych sytuacjach wydatki na wynajem pojazdu zastępczego trzeba rozumieć jako celowe i powinny zostać pokryte z polisy OC sprawcy wypadku. Jak wynika z uchwały Sšdu Najwyższego, wydatki na wynajęcie samochodu zastępczego majš być nie tylko celowe, ale także ekonomicznie uzasadnione. Zdaniem Aleksandra Daszewskiego nie powinno być problemów z wykazaniem tego. – Ekonomicznie uzasadnione będš wydatki na najem pojazdu o podobnej klasie do uszkodzonego lub zniszczonego wedle lokalnych stawek – wyjaœnia. – Zwrot kosztów powinien przysługiwać poszkodowanemu za cały czas naprawy pojazdu lub potrzebny do nabycia nowego auta. Zdaniem Daszewskiego uchwała SN zastępuje stosowane dotychczas przez ubezpieczycieli wytyczne. Zostały przygotowane przed rokiem przez Polskš Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Komisjš Nadzoru Finansowego. Sšd Najwyższy odniósł się do nich w uzasadnieniu swojej uchwały. Stwierdził, że nie majš one charakteru normatywnego i nie mogš wpływać na zasady ustawowej odpowiedzialnoœci odszkodowawczej. Mimo takiego stanowiska rzecznika ubezpieczonych i uchwały SN poszkodowani kierowcy nadal mogš mieć problemy z odzyskaniem kosztów wynajęcia samochodu zastępczego. Wszystko dlatego, że ubezpieczyciele interpretujš tę uchwałę w korzystny dla siebie sposób. – Sšd Najwyższy potwierdził, że wydatki zwišzane z wynajmem pojazdu zastępczego muszš być celowe i ekonomicznie uzasadnione – komentuje Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń, samorzšdu zrzeszajšcego większoœć firm ubezpieczeniowych działajšcych na naszym rynku. – Najważniejsze jednak jest to, że zdaniem SN nie powinno być automatyzmu w przyznawaniu zwrotu kosztów wynajmu zastępczego auta.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL