Poświadczenie dziedziczenia u notariusza

aktualizacja: 20.01.2012, 07:33
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją Prawa o notariaci...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją Prawa o notariacie, która zakłada zniesienie asesury notarialnej
Foto: Fotorzepa, Darek Golik
Rz: Jakie osoby muszą stawić się u notariusza, żeby poświadczyć dziedziczenie. Czy córka zmarłego musi przylatywać z Ameryki?
Joanna Greguła notariusz, prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie: Notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (art. 95b). Oznacza to zatem, że konieczna jest jednoczesna obecność wszystkich osób wchodzących do tego kręgu, czyli także tych, które nie dziedziczą, dlatego że  spadkodawca sporządził testament.  W sporządzeniu protokołu dziedziczenia zainteresowanych  nie może reprezentować  pełnomocnik. Tak więc jeśli strony wybierają notarialną drogę szybkiego i niespornego załatwienia sprawy spadkowej, muszą się liczyć  z faktem, iż niezależnie od miejsca zamieszkania wszystkie osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz uprawnione do zapisów windykacyjnych muszą  jednocześnie i osobiście złożyć podpisy w kancelarii notarialnej przed notariuszem sporządzającym protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia.
Jakie dokumenty trzeba przynieść do notariusza, by dokonać poświadczenia dziedziczenia?
Aby dokonać poświadczenia dziedziczenia, należy przedłożyć u notariusza:
- odpis skrócony aktu zgonu osoby, po której   dziedziczenie chcemy poświadczyć,
- dokument, z którego wynikać będzie numer PESEL osoby zmarłej (może to być np. unieważniony dowód osobisty lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ samorządowy),
- odpisy skrócone aktów urodzenia osób biorących udział w poświadczeniu dziedziczenia, a  gdy osoba biorąca udział przy sporządzeniu protokołu dziedziczenia zmieniła nazwisko, powinna przedłożyć ponadto dokument, z którego wynikać będzie zmiana (np. odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska spowodowanej zmianą stanu cywilnego), testament lub testamenty osoby zmarłej ( jeżeli takie zostały sporządzone).
Oczywiście, przychodząc do notariusza, powinniśmy pamiętać, aby mieć przy sobie dokument stwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Dodać należy, że jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości, konieczne jest także przedłożenie dokumentów własności spadkodawcy, aby notariusz mógł zgodnie z przepisami prawa przesłać odpowiednią informację do wydziału ksiąg wieczystych.
Ile czasu zajmuje sporządzenie protokołu dziedziczenia? Czy  następuje  szybciej niż w sądzie?
Sporządzenie dokumentów, ich odczytanie i podpisanie u notariusza nie powinno trwać dłużej niż godzinę. Jest to,  rzecz jasna, znacznie szybsza i prostsza procedura  niż wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd.
A ile kosztuje?
Osoby korzystające z usług notariusza muszą się liczyć z następującymi kosztami przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:
- za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100,00 zł + VAT, to jest 123,00 zł,
- za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50,00 zł + VAT, to jest 61,50 zł,
- za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu (o ile taki był sporządzony przez spadkodawcę) 50,00 zł + VAT, to jest 61,50 zł.
W przypadku gdy osoby nie składały jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (to jest gdy nie minęło od śmierci spadkodawcy sześć miesięcy), konieczne jest również sporządzenie tego dokumentu (opłata 50 zł + VAT, to jest 61,50 zł).
Do powyższych kosztów należy doliczyć jeszcze koszt wypisów protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów. Można stwierdzić, że zwykle całkowity koszt poświadczenia dziedziczenia u notariusza nie przekracza kwoty 400,00 zł dla jednej osoby.

POLECAMY

KOMENTARZE