Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Jeśli szpitale nie wykupiš polis mogš przestać leczyć

Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski
Zamiast szybkiej œcieżki w uzyskiwaniu odszkodowań od szpitali chorzy mogš stracić prawo do leczenia
Nadchodzi kolejna burza wokół pakietu medycznego obowišzujšcego od 1 stycznia. Tym razem nie chodzi o ustawę refundacyjnš, ale o działalnoœci leczniczej. Od tego roku szpitale oprócz polis OC muszš posiadać nowe polisy od błędów medycznych. Ma umożliwiać szybkš wypłatę odszkodowań pokrzywdzonym pacjentom. Jak już pisaliœmy, tylko PZU oferuje taki produkt. W dodatku jest on bardzo drogi – stawki dochodzš do 800 tys. zł. Dyrektorzy szpitali odmawiajš więc wykupu polis. Zrobił tak np. Szpital Uniwersytecki w Białymstoku czy szpital z Kup na OpolszczyŸnie. Tyle tylko, że zgodnie z ustawš placówka, która nie ma takiej polisy, może ponieœć daleko idšce konsekwencje. Po pierwsze, z własnego budżetu musi pokryć wysokoœć odszkodowania, które pacjentowi przyzna wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Ale to jeszcze nic. Brak polisy, jak wynika z naszych rozmów z prawnikami, może spowodować zerwanie kontraktu przez NFZ. A to uderzy rykoszetem w pacjentów. – Obowišzek ubezpieczenia jest warunkiem wymagalnym przy zawieraniu kontraktu z NFZ. Jeœli szpital nie ma nowej polisy, Fundusz może z nim nawet rozwišzać umowę – przekonuje Jolanta Budzowska z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Podobnie uważa Michał Modro, radca prawny specjalizujšcy się w procedurach NFZ. – Warunki kontraktu wymagajš, aby szpital miał oba ubezpieczenia – mówi. 850 mln zł rocznie ma kosztować szpitale obowišzek wykupu polis od zdarzeń medycznych
W podobnym tonie wypowiada się Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. To wojewodowie jako organy prowadzšce rejestry podmiotów leczniczych monitorujš, czy szpitale dostosowały się do nowych wymogów. – Organ ma prawo wykreœlić z rejestru szpital, który nie posiada ważnej polisy od zdarzeń medycznych, dlatego wojewoda mazowiecki będzie to sprawdzał – mówi Ivetta Biały. Krystyna Bracik, dyrektor szpitala specjalistycznego w Legnicy, mówi, że NFZ na razie nie żšdał od niej dowodu na posiadanie nowej polisy. – Wytyczne Funduszu to wielka niewiadoma – podkreœla Bracik. Urzędnicy NFZ nie deklarujš, jak będš podchodzić do nowego obowišzku. Na pytanie „Rz" Joanna Pulchna, rzecznik prasowy małopolskiego oddziału Funduszu, odpowiedziała, że na razie urzšd wymaga, aby szpital miał polisę OC. Ale urzędnicy z centrali NFZ wskazujš, że ustawa o działalnoœci leczniczej przewiduje obowišzek posiadania dwóch ubezpieczeń. Czytaj również: Zobacz serwisy:
Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Prawa pacjenta Samorzšd » Zadania » Oœwiata i edukacja
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL