Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Episkopat wyda instrukcję o wystšpieniu z Kościoła

AFP
W marcu episkopat prawdopodobnie przyjmie poprawionš instrukcję dotyczšcš postępowania wobec apostatów
Publikacja "Rz" o tym, że jednym z powodów trudnoœci osób chcšcych wystšpić z Koœcioła jest nieaktualna instrukcja episkopatu z 2008 r. o "Zasadach postępowania w sprawie formalnego aktu wystšpienia z Koœcioła"sprowokowała episkopat do działania. Poprawiona instrukcja spowoduje, że wszyscy proboszczowie będš wiedzieli, jak działać, gdy apostata poprosi o stosowny wpis w księdze chrztów. Sekretarz Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski ks. Andrzej Maćkowski przyznaje, że dokument z 2008 r. co do meritum nie stracił ważnoœci, ale wymaga rewizji. Uaktualnionš jego wersję Rada Prawna prawdopodobnie przedstawi episkopatowi na najbliższym posiedzeniu w marcu. - Jest taki zamiar - mówi "Rz" ks. Maćkowski. Od 2009 r. dokument nie jest bowiem ważny w częœci, która mówi o "formalnym wystšpieniu z Koœcioła". Takie sformułowanie zostało usunięte z prawa kanonicznego decyzjš Benedykta XVI, jako że dogmatycznie, z racji chrztu, którego nie można unieważnić, katolik pozostaje nim do œmierci.
Jednak nawet z tš nieuaktualnionš instrukcjš proboszczowie na wniosek apostaty mogli dokonywać w księgach chrztu adnotacji o odstšpieniu od Koœcioła. Bywało jednak, że tego nie robili. Odmawiali prawdopodobnie dlatego, że instrukcja, nawet nieaktualna, nie obowišzuje we wszystkich diecezjach. Musiała być jeszcze wprowadzona stosownym zarzšdzeniem ordynariusza. Nie wiadomo, w ilu diecezjach tak się stało. - W sekretariacie episkopatu nie gromadzimy informacji statystycznych - mówi rzecznik episkopatu ks. Józef Kloch. Takich informacji nie ma też Rada Prawna KEP. Nieprawdziwa jest natomiast informacja podana przez portal wystap.pl, jakoby instrukcja obowišzywała tylko w diecezjach łomżyńskiej i kaliskiej. Sonda "Rz" wskazuje, że wprowadziło jš więcej diecezji. W archidiecezji krakowskiej w ostatnich pięciu latach oœwiadczenie o wystšpieniu z Koœcioła złożyło 186 osób. Brak instrukcji powoduje konflikty. Apostaci odsyłani przez proboszczów z kwitkiem zwracali się do głównego inspektora ochrony danych osobowych, by ten wydał administracyjny nakaz proboszczom. GIODO odmawiał jednak, bo byłaby to ingerencja w wewnętrzne sprawy wspólnoty religijnej, a apostaci skarżyli GIODO do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. Sšd w ubiegłym tygodniu odrzucił skargę jednego ze skarżšcych, uznajšc rację GIODO, co opisywała "Rz".
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL