Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Spojrzenie filozofa z bliznš

Rzeczpospolita
Zajęcia z filozofii kończyliœmy 8 marca w samo południe. Doktor Tadeusz Płużański doprowadził je do końca, choć przez okno na paterze Instytutu Historii widzieliœmy już wczeœniej dziesištki kolegów zbierajšcych się przed bibliotekš na wiec. Potem widziałem filozofa za szybš, kiedy patrzył z kamiennš, przeciętš bliznš twarzš na bieg wydarzeń.
Obrazy następowały doœć szybko po sobie: manifest, hymn, wjazd autokarów z napisem „Wycieczka” od Krakowskiego Przedmieœcia. A była to – trawestujšc Słonimskiego – jakaœ dziwna wycieczka: nagle widzę dwóch facetów, którzy stojš przede mnš i lejš mnie w mordę... Ale najpierw dyskusje i piguły œnieżne, potem przepychanki, kopniaki, pałki wycišgnięte z rękawów, targanie dziewczšt za włosy... Zanim ZOMO od OboŸnej, już na serio, poparło robotnicze ORMO, wszystko to wyglšdało i dramatycznie, i komicznie. A więc tak rodzi się historia? – dziwili się studenci historii, którzy po raz pierwszy w życiu przyglšdali się dziejowym wypadkom. O Płużańskim wtedy nie myœlałem. Mało kto wiedział o jego przeszłoœci. O ranach młodego ochotnika we Wrzeœniu, kilku latach cierpień w Stutthofie, kurierskich misjach żołnierza AK i „NIE” od rotmistrza Pileckiego do generała Andersa, makabrze œledztwa w UB, karze œmierci, na szczęœcie niewykonanej, wieloletnim więzieniu. Czy mógł go poruszyć okres gomułkowski, nawet z szykanami wobec Koœcioła i inteligencji? Dopiero dziœ zastanawia mnie, co 8 marca 1968 roku myœlał ów filozof, patrzšc przez okno na dziedziniec uniwersytetu. I po tylu latach widzę coraz wyraŸniej jego kamiennš, przeciętš bliznš twarz. Jak punkt odniesienia.
(Zdjęcie - IPN)
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL