Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Ballada o Łupaszce (fragment)

W marcowe wieczory pod wieszcza pomnikiem spotyka się Dajan
z niejakim Michnikiem. Gdy Dajan szwargoce, to Michnik wcišż gęga i straszny się spisek pod wieszczem wylęga. Aż wieszcz na cokole Zadumał się: „Po co te Żydy na dole tak głoœno szwargocš?” Już spisek jest gotów, już cieszy się Czajka i toast za Syjon wychyla już szajka. I œlš do Rotszylda telegram: „Baronie, czekamy cię w wolnym nad Wisłš Syjonie!” A Rotszyld depeszę: „Rachunek zapłacę, jeżeli z Gomułki przyœlecie mi macę”. Z okrzykiem: „Dla Polski gotowa już trumna!” wyrusza na miasto ta pišta kolumna. Gdy niecni syjoniœci nasz kraj zgubić pragnš, na szczęœcie się ocknšł generał nasz – Bagno. A Bagnu niestraszne żydowskie przechwałki, bo on ma za sobš gazrurki i pałki. Gdy rzucił do walki te pałki i rury, to pierze z syjonistów leciało i wióry. Przed dzielnym ormowcem sam Dajan umyka i rzuca na pastwę gazrurkom Ajzyka, a Czajka zdradzona rozpacza i łka: „Dajana, Dajana, Dajana maja!” Już kraj nasz oczyszczon z syjonistów przeklętych, zostały w nim tylko Moczary i Kępy. I nocš z pomnika spoglšda wieszcz blady, jak po tych moczarach wcišż snujš się dziady. Czas zmienić pointš balladę tę całš: Choć znikli syjoniœci, lecz BAGNO zostało. Janusz Szpotański (1929 – 2001) – poeta, krytyk literacki, tłumacz. Za satyrę politycznš „Cisi i Gęgacze” skazany został w 1967 r. na trzy lata więzienia. PóŸniej też był szykanowany przez PRL-owskie władze, cieszšc się niezmiennš popularnoœciš wœród czytelników, odręcznie czy na maszynie przepisujšcych egzemplarze „Carycy i zwierciadła” i „Towarzysza Szmaciaka”. W końcu lat 70. utwory te ukazały się w wydawnictwach emigracyjnych i drugoobiegowych. Dedykowanš Pawłowi Jasienicy „Balladę o Łupaszce”, której fragment publikujemy, parodię artykułów na temat spisku rewizjonistyczno-syjonistycznego ukazujšcych się w pomarcowej prasie polskiej, napisał Janusz Szpotański w 1968 r., w więzieniu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL