Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Żydzi na Madagaskar!

Rzeczpospolita, MS Marek Szyszko
8 marca 1968 roku ze swoim kolegš szkolnym Heniem Kiersnowskim wybraliœmy się na występ Grupy Skifflowej No To Co. Do kina Moskwa. Po drodze, na MDM, natknęliœmy się na młodych ludzi skandujšcych: „ChodŸcie z nami!” i coœ jeszcze, czego nie zrozumieliœmy. „Dziœ Dzień Kobiet” – przypomniał sobie któryœ z nas.
Koncert był raczej taki sobie, ale nie byliœmy specjalnie wybredni. Chodziliœmy wtedy wszędzie, gdzie tylko dało się usłyszeć dŸwięki elektrycznych gitar, nie żałujšc pieniędzy, mimo œwiadomoœci, że wystarczyło do dwudziestu złotych, które kosztował bilet na No To Co, dołożyć złotówkę i już byłoby na wino. Oczywiœcie, to przez nas preferowane, na etykiecie „patykiem pisanej” majšce przystawionš pieczštkę z nadrukiem „Chełm, II zmiana”. Miało ono wyjštkowy, naszym zdaniem, bukiet. W domu matka powitała mnie słowami: „Dobrze, że jesteœ, na mieœcie coœ złego się dzieje”. Niebawem z zajęć na SGGW wróciła siostra, bardzo rozemocjonowana, opowiadajšc, że na uniwersytecie bijš studentów. W moim liceum, na Platynowej – jak w innych szkołach – dyrektor zarzšdził godzinę policyjnš, ustalajšc jš bodaj na 18. Do tej pory, teoretycznie, mieliœmy nie opuszczać budynku szkolnego. Rzecz jasna, jedni zerwali się wczeœniej, inni dołšczyli do nich po 18. i spotkaliœmy się 11 marca na Krakowskim Przedmieœciu, gdzie lud Warszawy wymieniał argumenty z karzšcš rękš ludowej sprawiedliwoœci. To znaczy myœmy darli się: „Gestapo!”, a oni nas ganiali, wymachujšc pałami. Na drugi dzień w szkole kolega Dominik Kuta z dumš pokazywał posiniaczone plecy, zyskujšc natychmiast mołojeckš sławę i uznanie starszych uczniów, majšcych dotšd nas, pierwszaków, w pogardzie. Co do mnie, z dnia na dzień stałem się miłoœnikiem poezji romantycznej, uczšc się na pamięć wiadomych, przez Gomułkę uznanych za antyrosyjskie, fragmentów „Dziadów”. Z Liceum Ogólnokształcšcego im. Stefana Żeromskiego wyrzucono mnie w połowie roku 1969. Bardzo tam było ciekawie. A to wpadł do nas redaktor Tepli, to znów redaktor Nowaliński z pogadankami o polityce Izraela, o czeskim rewizjonizmie, o ukrytych sprawcach wydarzeń marcowych czy o syjonizmie. Czym był cały ten syjonizm, nie dowiedziałem się jednak ani od redaktorów, ani od nauczycieli, a ojca pytać nie chciałem, odkšd, moim zdaniem, dał ciała w sprawie pištej kolumny.Zjechała do nas bowiem przyszywana ciotka z Krakowa, która po obiedzie zaczęła męczyć ojca o tę pištš kolumnę. „Powiedz mi, Wacusiu, co to za kolumna?” – pytała. Stary wił się jak wšż, ględził o wojnie domowej w Hiszpanii, by wreszcie wykrztusić, że w naszym przypadku chodzi zapewne o Żydów. „A co oni chcš z Żydami zrobić, Wacusiu?” – dopytywał się ciekawski goœć. Ojciec bezradnie rozkładał ręce, postanowiłem więc mu pomóc, wykrzykujšc: „Jak to co?! Na Madagaskar!” Ojciec pogroził mi pięœciš, ja jednak niewzruszony kontynuowałem: „To ciocia nie wie, co robi się z pištym kołem u wozu? Wyrzuca!”
Rodziciel przyglšdał mi się odtšd podejrzliwie, a nawet zaczšł szperać w moim biurku, gdzie któregoœ dnia – to już był styczeń 1969 roku – znalazł gazetę z dużym zdjęciem Jana Palacha na pierwszej stronie i wierszem poœwięconym temu studentowi, który w proteœcie przeciw agresji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację dokonał samospalenia. Na pytanie, skšd mam to wydawnictwo, flegmatycznie odparłem, że z kiosku. Nie uwierzył, wysłał matkę, by dokonała wizji lokalnej, dopiero gdy przyniosła kolejny numer kierowanego do Polaków na Zaolziu pisma, które nie wiem, jakim cudem kolportowane było również w Warszawie, zamknšł się.W mojej klasie proces zwalniania ławek postępował opieszale, w przeciwieństwie do jednej ze starszych klas, której przedstawiciel Wojtek Sobol, palšc pewnego dnia w szkolnej toalecie sporta wycišgniętego z dopiero co otwartego „wagonika wšskotorowego” (sporty w dziesištkach po 1,50 zł za paczkę cenione były znacznie wyżej od papierosów pakowanych po dwadzieœcia sztuk), zakrzyknšł: „Jeszcze trochę, a przez tego Gomułę sam zostanę w klasie!”. Niewštpliwie przesadzał, ale sam brałem udział w pożegnaniach koleżanek (tak się złożyło, że były to same dziewczyny) na Dworcu Gdańskim. Bardzo im zazdroœciłem, nazwa „Wiedeń” brzmiała wtedy dla mnie bardziej egzotycznie niż dziœ „Kuala Lumpur”. Dyrektor Edward Zajdel wprowadził po marcu zwyczaj cotygodniowych porannych apelów, które w jego zamyœle kończyć się miały chóralnym odœpiewaniem „Ukochanego kraju” bšdŸ – jeszcze lepiej – „Międzynarodówki”, ale że nikt nie chciał œpiewać, odpuœcił, ograniczajšc się do odczytywania komunikatów, jak je nazywaliœmy, „z pola bitwy”. O tym, kogo zawiesił w prawach ucznia, a kogo wyrzucił, jakiej długoœci włosy sš dopuszczalne, a jakiej nie, o tarczach, które majš być przyszywane, a nie „dyndać na agrafce” itp. Zacišgnšł też nas któregoœ pięknego dnia do kina Bajka na monodram Ryszarda Filipskiego według „Raportu z Monachium” Andrzeja Brychta. W owe czasy sale kinowe, jak widać, służyły do rozmaitych celów. Szkolnš kwintesencjš tego, co zaczęło się 8 marca 1968 roku, stała się wieczornica ZMS-owska urzšdzona jakoœ pod jesień. Do szkoły przybyło dwóch weteranów „walki i pracy”, którzy uraczyli nas opowieœciš o swych partyzanckich przewagach. Zanim rozpoczęła się regularna potańcówka, zaprezentował się jeszcze w dwóch utworach szkolny zespół beatowy. Z zespołem tym odbyłem kilkanaœcie prób, wygryzł mnie z niego jednak kolega Jurek Sutowski. Może i był lepszy, ale ja miałem zgryzotę. Koiłem jš za blokiem naprzeciwko szkoły produktami z Chełma rodem. Opowieœci „leœnych dziadków” jakoœ wytrzymałem, chociaż jeden z nich chwalił się znajomoœciš z generałem Moczarem, kiedy jednak moi koledzy, przyozdobieni koronkowymi żabocikami, zagrali „Dziœ do ciebie przyjœć nie mogę”, a następnie „Po ten kwiat czerwony”, pamiętny z interpretacji Piotra Janczerskiego i No To Co, pomyœlałem, że puszczę pawia – takie to było œliczne. Myœlałem zresztš niedługo, bo po kolejnym wypadzie za osiedlowy blok rzeczywiœcie puœciłem. Resztę wydarzeń, które nastšpiły tego dnia, przemilczę. W każdym razie odtšd nienawidziłem Grupy Skifflowej No To Co.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL