Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Ekonomia dobra i zła, Tomas Sedlacek - recenzja

Tomaš Sedlaček Ekonomia dobra i zła Wydawnictwo Studio Emka Warszawa 2012
Rzeczpospolita
Ex libris
„Ekonomia dobra i zła" to inspirujšca lektura dla ekonomistów, filozofów i wszystkich przerażonych widmem kryzysu. Czy dobro ma coœ wspólnego z rachunkiem ekonomicznym? Czy się opłaca? – pyta TomᚠSedláček, autor ksišżki. Czy zło i egoizm dadzš się usprawiedliwiać, jeœli w ich efekcie powstaje dobro wspólne? Dlaczego ekonomia wierzšca w niewidzialnš rękę rynku obawia się kontaktu z metafizykš i etykš? Sedláček przekonuje, że te pytania sš dziœ szczególnie aktualne, bo kryzys to dobry czas do zastanowienia się nad celem naszych dšżeń i sensem nieprzerwanego wzrostu. „Zbawienie polega teraz na skończeniu z niedostatkiem materialnym i prowadzeniu ludzkoœci do nowej ery gospodarki obfitoœci" – zauważa. A jednoczeœnie ostrzega, że nienasycenie społeczeństw Zachodu tworzy absurdalne dšżenie do wzrostu dla samego wzrostu. Kiedyœ myœleliœmy, że im więcej mamy, tym mniej chcemy lub potrzebujemy. To błšd. Potrzeby rosnš wraz z posiadaniem. Nigdy nie będziemy zaspokojeni. Jesteœmy bogatsi niż jakakolwiek dotšd cywilizacja, lecz daleko nam do powiedzenia „dosyć".
Rada jest jedna: koniec z chciwoœciš. Nie ma ekonomii bez etyki – przekonuje. I dla poparcia tej tezy dokonuje imponujšcej analizy zwišzków myœli ekonomicznej i filozoficznej od poczštku cywilizacji do współczesnej popkultury. Od sumeryjskiego eposu „Gilgamesz", greckich mitów, Starego Testamentu przez Nowy Testament, poglšdy filozofów i ekonomistów do filmowego „Matriksa". Etyka to nie tylko lukier na torcie matematyczno-ekonomicznych analiz – twierdzi. W ekonomii chodzi w gruncie rzeczy o dobro i zło. Tomaš Sedláček skończył ekonomię teoretycznš na Uniwersytecie w Pradze i był stypendystš Uniwersytetu Yale. W latach 2001 – 2003 pracował jako doradca ekonomiczny prezydenta Václava Havla. Obecnie jest strategiem jednego z największych prywatnych banków w Czechach i na Słowacji oraz członkiem Narodowej Rady Ekonomicznej przy Premierze Czech. Ksišżka „Ekonomia dobra i zła" w Czechach ukazała się w 2009 roku i rozeszła w 50 tys. egz. Adaptowano jš także na sztukę teatralnš granš w praskim Teatrze Narodowym i londyńskim Soho Theatre.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL