Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Awantura wokół prokuratury wojskowej: Seremetowi i Parulskiemu już dziękujemy

Naczelny Prokurator Wojskowy gen. Krzysztof Parulski i Prokurator Generalny Andrzej Seremet
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Nie będzie fetowania pierwszej rocznicy rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwoœci. Będzie wstyd i kompromitacja
Pomimo  wystrojenia się w nowe szaty wszystko w cišgu tego roku zostało  w prokuraturze po staremu. I naciski i manipulacje i kneblowanie ust i lęk przed  zamiataniem afer gospodarczych pod dywan. O wszystkich tych sprawach mówił   na konferencji prasowej prokurator Mikołaj Przybył.  Tak na dobrš sprawę nic nowego nie było w jego słowach. Nic o czym dziennikarze zajmujšcy się wymiarem sprawiedliwoœci nie słyszeli wczeœniej. Nowoœciš było to, że prokurator Przybył zaczšł mówić  przed kamerami  otwartym tekstem. Być może ocenił, że po takim emocjonalnym wystšpieniu nie ma  po co wracać do swojego biurka. Ale nic, powtarzam nic -żaden z postawionych zarzutów i oskarżeń nie był wart œmierci prokuratora. O włšczeniu prokuratury wojskowej w struktury pionu cywilnego mówi się przecież   już od paru ładnych lat. I chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie chciał przy tej okazji  obdzierać prokuratury wojskowej z jej  œledczej specyfiki i  dorobku. A  z drugiej strony, gdyby każdy konflikt personalny na szczytach państwowej instytucji miał kończyć się strzałem w głowę pełnš pryncypiów, to głów takich wkrótce by  Polsce zabrakło. Dlatego rzeczš  o wiele bardziej interesujšcš od konfliktu Seremet  - Parulski  sš przekłamania, które  od razu zaczęły pojawić się  po samobójczym zamachu prokuratora. Prokurator  Mikołaj Przybył: W toku całego postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie ujawniania osobom nieuprawnionym informacji ze œledztwa kilkukrotnie referowałem w szczegółach stan œledztwa Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi. Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet miał szczegółowš wiedzę na temat stanu œledztwa i podejmowanych czynnoœci i je akceptował. Andrzej Seremet: Niektóre z postanowień prokuratury wojskowej zostały wydane bez podstawy prawnej.
Rzecznik Prokuratora Generalnego ( cytuję z pamięci): Prokurator Andrzej Seremet spotkał się dwa razy z inicjatywy prokuratora Mikołaja Przybyła. Były to dwa krótkie spotkania, w czasie których Prokurator Generalny nie zapoznawał się z aktami postępowania przygotowawczego. Trudno sobie wyobrazić by w czasie tych spotkań legitymizował niezgodne z prawem  działania prokuratury wojskowej. Tak zasadnicza różnica zdań  między prokuratorami w sprawie jednego tylko postępowania przygotowawczego, to rzecz niebywała. To rzecz kompromitujšca, nie tylko prokuraturę ale   państwo prawa. A przecież to nie jedyne przekłamania w tej sprawie. Prokuratorzy, których podstawowym zadaniem jest dochodzenie do prawdy, sami tę prawdę zaciemniajš. Robiš to publicznie, na  zwoływanych konferencjach prasowych. Tego im robić nie wolno, gdyż wystawiajš na szwank dobro wymiaru sprawiedliwoœci. Z prokuratorem Seremetem i Parulskim ma się spotkać prezydent RP, obaj prokuratorzy zostali też zaproszeni na posiedzenie sejmowej komisji wymiaru sprawiedliwoœci. Ale nie wiem, czy po tym wszystkim co usłyszeliœmy warto wystawiać na próbę dobre imię mediacji. Być może ktoœ powinien się odważyć i powiedzieć wprost: obu panom prokuratorom już dziękujemy.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL