Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Interpretacje podatkowe

Interpretacje ogólne: każdy może wystšpić o wydanie interpretacji

Rzeczpospolita
Od stycznia każdy może wystšpić o wydanie interpretacji ogólnej. Prawdopodobnie jednak większoœć wniosków pozostanie bez rozpatrzenia
Wchodzš w życie nowe rozwišzania dotyczšce interpretacji ogólnych. Majš zapewnić jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego. Dotychczas minister finansów wydawał takie interpretacje wyłšcznie z własnej inicjatywy. Nie robił tego zbyt często. W cišgu ostatnich czterech lat było ich 29.

Ochrona dla każdego

Teraz minister (de facto pięć oddelegowanych izb skarbowych) ma wyjaœniać przepisy na wniosek każdego zainteresowanego. To ważna zmiana, gdyż w odróżnieniu od interpretacji indywidualnej wydawanej w sprawie konkretnego podatnika interpretacja ogólna dotyczy i chroni wszystkich. – Wprowadzenie tej zmiany było jednym z naszych postulatów, dlatego się cieszymy, że została uchwalona. Dopiero jednak po kilku miesišcach się okaże, czy nowe regulacje się sprawdzajš – mówi Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP.
Mieczysław Bšk z Krajowej Izby Gospodarczej ma nadzieję, że zwiększy to pewnoœć stosowania prawa. – Będziemy występować o interpretacje wówczas, gdy nasi członkowie zgłoszš taki sygnał – tłumaczy. Piotr Rogowiecki dodaje jednak, że niestety, wbrew opinii organizacji przedsiębiorców na etapie prac legislacyjnych nie złagodzono rygorystycznych warunków stawianych wnioskom o interpretację ogólnš. Zgodnie z ustawš o ograniczaniu barier dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, która wprowadza zmiany w ordynacji podatkowej, taki wniosek musi być dobrze uzasadniony.

Rygorystyczne warunki

Należy w nim przedstawić przepisy wymagajšce wydania interpretacji ogólnej oraz wskazać niejednolite stosowanie tych przepisów w okreœlonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Istotne jest, że chodzi o niejednolite stosowanie przepisów w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych. Co więcej, w dniu wydania wniosku w sprawach tych nie może być prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrolne. Jeœli warunki te nie zostanš spełnione, minister pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Na postanowienie w tej sprawie będzie przysługiwało zażalenie. Zainteresowani wniosš opłatę tej samej wysokoœci jak za interpretację indywidualnš, wynoszšcš 40 zł. Ale uwaga: opłata podlega zwrotowi wyłšcznie po wydaniu interpretacji ogólnej (w cišgu siedmiu dni od opublikowania). Jeœli wniosek zostanie odrzucony, zwrotu nie będzie.

Opinia dla "Rz"

Marek Kolibski wspólnik w KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy Obawiam się, że przepisy dotyczšce interpretacji ogólnych pozostanš w praktyce martwe. Mało który wniosek może spełnić tak rygorystyczne wymagania, co sprawi, że minister będzie pozostawiał je bez rozpatrzenia. Wystarczy spojrzeć na wzór wniosku (ORD-OG), w którym w pozycji 53 należy przedstawić wszystkie przypadki niejednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe wraz z datami i sygnaturami. Wyklucza to nie tylko możliwoœć składania wniosku o interpretację ogólnš nowych przepisów, ale także tych, które organy podatkowe jednolicie interpretujš na niekorzyœć podatników, a rozbieżnoœci pojawiajš się dopiero w rozstrzygnięciach sšdów administracyjnych. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki m.pogroszewska@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL