Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Opłaty za przedszkola: jak rosły

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Œrednio w kraju opłaty od rodziców wzrosły o 22,3 proc. PO łamie obietnicę wsparcia przedszkoli z budżetu
„Rz" poznała przygotowany dla premiera raport wojewodów o tegorocznych podwyżkach opłat przedszkolnych. Pokazuje on, jak dużo rodzice płacš (choć poœrednio) za przerzucanie na samorzšdy obowišzków przez rzšd. Wysyłajšc po wakacjach dzieci do przedszkola, rodzice odkrywali, że muszš zapłacić dużo więcej niż do tej pory. Bezpoœredniš przyczynš była nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty. Wynikało z niej, że dziecko w przedszkolu bezpłatnie może spędzić pięć godzin dziennie. Większoœć gmin, tłumaczšc, że brak im pieniędzy na oœwiatę, podniosła od wrzeœnia czesne za dodatkowe godziny. Najbardziej, bo o ponad 30 proc., opłaty wzrosły w Łódzkiem i Mazowieckiem. Najmniej w Opolskiem (niecałe 15 proc.).
Rodzice protestowali, premier zapowiadał uchylanie wadliwie przyjętych uchwał gmin w sprawie podwyżek. Był kij na samorzšdy, była też marchewka. Przed wyborami PO złożyła obietnicę, że wesprze gminy. W programie wyborczym zapowiedziała wprowadzanie częœciowej subwencji na przedszkola (dziœ samorzšdy utrzymujš je w całoœci). O realizacji tych planów nie słychać. – Od tej sprawy nie uciekniemy. Obiecać można wszystko, a nas czeka wyjštkowo trudny rok, bez analizy, skšd wzišć pienišdze, nie możemy składać deklaracji – tłumaczy wiceszefowa Klubu Parlamentarnego PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Obietnicę PO próbuje zrealizować koalicyjne PSL. Ludowcy złożyli w Sejmie projekt zakładajšcy, że od poczštku 2012 r. gminy dostanš wsparcie na prowadzenie edukacji przedszkolnej najpierw dla dzieci pięcioletnich (koszt miliard złotych rocznie), a od roku 2014 r. dla czterolatków (wtedy koszty wzrosłyby do 2 mld zł). Już wiadomo, że ustawa nie wejdzie w życie od stycznia. PSL lada dzień złoży u marszałek Sejmu Ewy Kopacz pismo z wnioskiem, by projekt miał priorytet. – Przecież może wejœć w życie w każdym momencie – deklaruje Krzysztof Kosiński, rzecznik PSL. – Być może subwencja, z powodu kryzysu, mogłaby być mniejsza, ale chcemy, by PO podjęła rozmowy. Propozycja PSL to już pišty projekt zakładajšcy subwencjonowanie przedszkoli. W cišgu ostatnich trzech lat w Sejmie złożono dwa obywatelskie z inicjatywy ZNP (jeden Sejm odrzucił, drugi ugrzšzł w komisji), kolejny przygotował ruch „Ratuj maluchy" (pierwsze czytanie odbyło się we wrzeœniu). Czwarty – autorstwa resortu edukacji – zablokował w tym roku podobno minister finansów Jacek Rostowski. Jakie dziœ widzi szanse na subwencjonowanie przedszkoli? Sšdzšc z odpowiedzi jego resortu – żadne. – Prowadzenie przedszkoli ogólnodostępnych od samego poczštku było i jest zadaniem własnym gmin finansowanym z ich dochodów własnych – przekazała „Rz" rzeczniczka ministra Małgorzata Brzoza. Kidawa-Błońska twierdzi, że nie jest pewne, czy pienišdze dla samorzšdów przełożyłyby się na lepszš edukację dzieci. – Chcemy powołać ekspertów, by odpowiedzieć na to pytanie – mówi. Także MEN przekonuje, że ewentualna decyzja o subwencji zależałaby m.in. od „wpływu dofinansowania na efekty edukacyjne". Jak wynika z danych Systemu Informacji Oœwiatowej (na 30 wrzeœnia 2011 r.), do przedszkoli chodzi ponad 75 proc. dzieci w wieku trzy – szeœć lat. Na wsi tylko 51 proc. Według Moniki Roœciszewskiej-WoŸniak, psychologa dziecięcego, edukacja przedszkolna jest nie do przecenienia: – Procentuje w całym jego póŸniejszym życiu. Przedszkole uczy zachowań społecznych, odpornoœci psychicznej, rozwišzywania konfliktów, czyli walki o swoje potrzeby.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL